Про ІСКМ

iscm

Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) – є неполітичною, некомерційною, нерелігійною, недержавною громадською організацією, яка виникла в 2000 році, а в 2001 році була офіційно зареєстрована.

Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні демократичній трансформації українського суспільства шляхом підтримки розвитку місцевих громад, незалежного інформаційного простору та інтеграційних процесів на локальному рівні.

Основними напрямками діяльності ІСКМ:

 • освітній;
 • інформаційний;
 • дослідницький.

Основні тематичні пріоритети ІСКМ:

 • розвиток громад;
 • трансформація закладів культури в Центри місцевої активності;
 • розвиток демократичних процесів;
 • сприяння євроатлантичній інтеграції України.

Основні форми роботи ІСКМ:

 • проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, конференцій);
 • розробка навчально-методичних посібників;
 • проведення досліджень;
 • адвокасі кампаній;
 • інформування цільової аудиторії (тематичні Інтернет сторінки, бюлетені, прес-конференції);
 • адміністрування грантових програм.

Керуючі принципи:

 • головна мета – розвиток громад;
 • під розвитком громад ми бачимо розвиток людей;
 • індикатором виміру розвитку людей є рівень соціального капіталу;
 • рівень соціального капіталу – це рівень довіри між людьми;
 • наш шлях – підтримка місцевих ініціатив через Центри місцевої активності;
 • технологія – соціальна анімація;
 • для того, щоб соціальна анімація ввійшла в життя громад, ми навчаємо громадських активістів.

Найвищим органом управління ІСКМ є Загальні Збори, які обирають і контролюють діяльність президента (віце-президента), Ради і Ревізійної комісії. Цей найвищий орган визначає основні напрямки діяльності ІСКМ. У перервах між Загальними Зборами основним органом є Рада, яка обирає Правління.

Оперативне керівництво здійснює президент, що має право підписувати документи від імені ІСКМ. Ревізійна комісія контролює діяльність Правління, президента, Ради і підзвітна Загальним Зборам. У лютому 2006 року діяльність ІСКМ перевірялася Кіровоградським обласним управлінням юстиції і визнана як така, що відповідає нормам українського законодавства. В 2005 та 2008 роках в організації здійснювався зовнішній аудит (висновок позитивний, результати надавались Фондам Євразія та Баторія, відповідно).

Діяльність ІСКМ підтримується або підтримувалась: Фондом Євразія (USAID), ІСАР «Єднання» (USAID), Фундацією прав людини (Посольство Швейцарії), Міжнародним Фондом «Відродження», Фондом ім. Стефана Баторія (Фундація Форда), Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Комітетом виборців України (Міністерство закордонних справ Данії), Фондом Східної Європи (USAID), Pact в Україні (USAID), NATO, Фондом ім. Ч. С. Мотта, ІЕД (Європейським Союзом), Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні, а також благодійними пожертвами громадян та бізнесу.

 Кількісні показники діяльності

Показник Прояв по рокам
2001-2016 2017 2018 2019
Розробка та видання навчальних посібників 9 1 3
Розробка та видання інформаційних бюлетенів 42 1 3 1
Розробка та тиражування інших видань 26 3 6 5
Завантаження електронних версій видань на веб-ресурсах (за даними сайтів: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, prostir.ua)* 127951 6205 17086 17268
Розповсюдження друкованих версій видань 69050 1000 2000
Індекс бібліографічних посилань на видання ІСКМ (за даним Google-Академії)  131 17 18 15
Розпочато проектів 25 2 2
Завершено проектів 24 1 2 2
Проведено конкурсів грантів для НДО 5
Підтримано проектів НДО 14
Проведено конкурсів для громадських активістів та журналістів 4 1
Нагороджено переможців конкурсів для громадських активістів та журналістів 31 3
Проведено досліджень 9 1 1
Проведено заходів 122 20 24 18
Кількість учасників заходів 2498 340 522 290 
Кількість матеріалів у традиційних ЗМІ (статті у газетах та журналах; сюжети, випущених у теле/радіо ефірах) 413 13 9 3
Кількість інформаційних матеріалів у мережі Інтернет (інформаційні сайти, соціальні мережі, відеохостинг YouTube)* 113 514 472
Кількість відвідувачів сайтів ІСКМ: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, www.lac.org.ua** 156664 15675 33006 29431

*Показник вимірюється з 2017 року

**Показник вимірюється з 2010 року