Home » Archives by category » Статті (Page 34)
Інформування як вплив на громадськість та органи влади *

Інформування як вплив на громадськість та органи влади *

Важливим компонентом інформаційної діяльності Центру місцевої активності  є інформування, яке потрібно розглядати як вплив  на органи місцевого самоврядування і громадськість. В результаті соціалізації кожна людина має свою програму інтерпретації інформації, що надходить. Сприймаючи інформацію, вона співвідносить отримані відомості з наявним у неї досвідом, вносить до нього корективи, апробує модифіковані знання у власному житті. Таким чином, […]

Проект Центрів місцевої активності *

Проект Центрів місцевої активності *

ПОТРЕБА ОРГАНІЗУВАТИ ЦМА В Польщі вираз “місцева громада” більше асоціюється з певною територією, ніж з приналежністю до соціальної спільноти. Індивіди не ідентифікують себе з суспільством, в якому вони живуть. В результаті вони не відчувають відповідальності за вирішення суспільних проблем. Місцеві громади, які включають в себе райони, містечка та села, часто не мають центру де б […]

Дослідження діяльності будинків культури по задоволенню потреб громадян *

Дослідження діяльності будинків культури по задоволенню потреб громадян *

В умовах трансформації українського суспільства актуальною проблемою є ефективне використання наявних ресурсів. Це стосується не тільки прибуткової сфери (там це відбувається автоматично, оскільки те, що працює погано, просто зникає), а й неприбуткової, особливо бюджетної. Саме там є значний потенціал для підвищення рівня конкурентоздатності держави та суспільства в цілому. Хоча, зрозуміло, що поняття «ефективність» для будинку […]

Анімація громадського життя *

Анімація громадського життя *

Поняття «анімація» має латинське походження (anima – вітер, повітря, душа; animatus – натхнення) і означає наснагу, одухотворення, стимулювання життєвих сил, залучення до активності. Термін «анімація» вперше з’явився на початку ХХ ст. у Франції у зв’язку з введенням закону про створення різних неполітичних асоціацій (1901 рік). До цього року різні соціальні об’єднання людей (за інтересами, за […]

Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах *

Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах *

Одним з пріоритетних напрямків трансформування галузі культури є співпраця з іншими секторами суспільства, зокрема, з громадським. Рух в цьому напрямку полегшується, адже вже є реальний позитивний досвід роботи в цьому напрямку, тим паче, що ініціатива йде від самих громадських організацій, а її каталізатором став Центр підтримки творчих ініціатив. Обираючи партнера, ми виходили з подібності мотиваційних, […]

Співпраця закладів культури, громадських організацій та громади у напрямку благодійності *

Співпраця закладів культури, громадських організацій та громади у напрямку благодійності *

Я наведу приклади, які є в Рівненській області по співпраці громадських організацій із закладами культури, не тільки клубів, а й бібліотек. Перш за все, хотілося б згадати такий яскравий приклад одного з сіл Рівненської області, Димидівського району, де клуб завалився повністю у буквальному розумінні цього слова. До Малинської сільської ради входить 5 сіл, 1500 населення. […]

Центри місцевої активності та соціокультурне середовище *

Центри місцевої активності та соціокультурне середовище *

Потреба територіальних громад у корінних перетвореннях зумовила необхідність пошуку нових шляхів і підходів до вирішення всієї сукупності соціальних і культурних проблем. Інноваційний пошук концепцій розвитку установ культури, розташованих у малих містах і сільській місцевості, в даний час стає актуальним. Це обумовлено, по-перше, прискоренням змін в соціокультурному середовищі села, районного центру, по-друге, зростаючою потребою сучасного соціуму […]

Дієва модель Центрів місцевої активності

Дієва модель Центрів місцевої активності

Протягом 12-и років від початку ініціативи Центру підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ) по співпраці закладів культури та громадських організацій до сьогоднішнього дня відбулася велика кількість подій та заходів, спрямованих на реформування системи закладів культури. Це проекти багатьох громадських організацій, спрямовані на впровадження моделі Центру місцевої активності шляхом трансформації місцевих закладів культури в громадські осередки, які сьогодні працюють на локальному рівні по всій території України, що є втіленням довгострокової національної […]

Грант як метод отримання донорської підтримки *

Грант як метод отримання донорської підтримки *

Грант (англ. “grant” – букв. дарчий акт, субсидія) – це засоби, що безкоштовно передаються для виконання визначеної донором (спонсором, грантодавцем) роботи грантопошукачу (заявнику). Послідовність роботи по забезпеченню благодійної підтримки складається з трьох етапів: • Пошук потенційних донорів; • Розробка проекту; • Оформлення пакету документів по проекту. Пошук потенційних донорів містить у собі три послідовних кроки: […]

Ефективне управління закладами культури *

Ефективне управління закладами культури *

Сьогодні я представляю проект, який має назву “Глобальні бібліотеки – Україна” або “Бібліоміст”. Цей проект фінансується фондом Біла і Мелінди Гейтс. І це глобальна ініціатива, такі проекти працюють в 10-и країнах світу в Європі, Азії, Африці, Центральній та Південній Америці. Фонд Біла і Мелінди Гейтс є найбільшим приватним благодійним фондом в світі. Біл Гейтс передав […]