Взаємодія державного, комерційного та некомерційного секторів

Filed under Новини, Статті

В сьогоднішньому матеріалі пропонуємо розібратись із структурою сучасного суспільства,  поняттям «міжсокторне соціальне партнерство» та перевагами і недоліками кожного із секторів.

Структуру сучасного суспільства умовно поділяють на три взаємопов’язані сектори: державний, комерційний і некомерційний. Для ефективного досягнення поставлених перед кожним сектором завдань необхідно налагодити їх конструктивну взаємодію, встановити міжсекторне соціальне партнерство.

Міжсекторне соціальне партнерство –це конструктивна, цілеспрямована, вигідна учасникам і населенню взаємодія державного, комерційного та некомерційного секторів суспільства у вирішенні соціальних завдань, що забезпечує синергетичний ефект від складання потенціалів і ресурсів кожної зі сторін взаємодії.

Пріоритети та цінності кожного сектору

Держава переймається підтримкою громадського порядку й розподілом суспільних благ. Державні організації включають у себе бюрократичний апарат, структури з державним призначенням (наприклад, судочинство), різні організації, що надають базові суспільні послуги (наприклад, житло), підприємства державної власності (наприклад, комунальні підприємства), систему охорони здоров’я та освіти.

Інститути бізнесу бачать своїм завданням ефективне виробництво товарів і послуг. Поширеними формами організації бізнесу є приватні компанії та спільні підприємства, громадські корпорації тощо. Нарешті, роль інститутів громадянського суспільства полягає у вираженні і збереженні основних цінностей та сподівань суспільства.

 Громадянське суспільство, звичайно, охоплює неурядові, недержавні організації, суспільні рухи, групи громадян за інтересами, асоціації споживачів, релігійні інститути, жіночі організації, асоціації меншин і корінних груп населення, а також організації територіальних спільнот.

Сильні і слабкі сторони трьох секторів:

Держава (влада)

Сильні сторони:

Наявність власності; можливість створення правової бази; можливість формування бюджету; наявність адміністративного ресурсу; доступ до інформаційних ресурсів і можливість впливати на їх контент; наявність жорсткої структури; вплив на вирішення соціальних питань; наявність фахівців високого рівня; можливість залучення експертів із різних секторів; надання держпослуг.

Слабкі сторони:

Постійне зростання бюрократичного апарату; жорстка структура і як результат – її інертність; неефективність контролю витрачання виділених коштів; стереотипи в методах оцінки соціальних потреб; низька культура оцінки результатів реалізації програм і проектів; низька швидкість передачі інформації знизу вгору, знизу вверх.

Бізнес

Сильні сторони:

Наявність власності – приватної та акціонерної; широкий спектр технологій роботи в профільній сфері; фахівці; фінанси; широкі зв’язки, у тому числі міжнародні; система навчання співробітників; постійний обмін інформацією; звичка до партнерської роботі; гнучкість; уміння рахувати гроші.

Слабкі сторони:

Безсистемність благодійності; ілюзорні уявлення про соціальні проблеми; одноосібний (особливо малий бізнес); однорідність учасників процесу; сіра економіка; складний діалог із владою.

НДО

Сильні сторони:

Незалежність; діяльність, що ґрунтується на реальних проблемах; можливість створювати різні альянси; наявність великої кількості креативних людей; можливість створювати і реалізовувати інноваційні підходи до вирішення проблем; гнучкість; представляє думку громадян; постачальник кадрів для влади та бізнесу; об’єднують людей різних верств, різного віку, утворень; законослухняність; можливість залучати волонтерів.

Слабкі сторони:

Плинність кадрів; «зірковість» – нас усе зобов’язані підтримувати; часто непрофесійне керівництво і менеджмент; не бачать стратегічних цілей; дуже мало власності; упереджене ставлення до бізнесу; розпущеність.

Матеріал взято із: Анімація громадської діяльності.

You must be logged in to post a comment Login