Громадянське суспільство: основа розвитку громад

Filed under Новини, Статті

Продовжуючи тему розвитку громад, пропонуємо детальніше ознайомитись, що означає термін «громадянське суспільство», яке є важливою складовою цього процесу.

Громадянське суспільство включає всю сукупність міжособистісних відносин, що розвиваються поза рамками і без втручання держави. Воно має розгалужену систему незалежних від держави суспільних інститутів, що реалізують повсякденні індивідуальні та колективні потреби.

Структура громадянського суспільства включає в себе ті суспільні інститути, які покликані відстоювати інтереси окремих груп населення, до таких прийнято відносити:

1. Громадські об’єднання та правозахисні організації.

2. Політичні рухи й партії.

3. Незалежні ЗМІ.

4. Сім’я як основний осередок суспільства.

5. Церква та релігійні об’єднання.

6. Громадські інститути, які не підлеглі державі (підприємництво, власність тощо).

Громадянське суспільство – це рівень розвитку суспільства, яке характеризується безумовним дотриманням прав людини, реалізацією обов’язків, відповідальністю членів суспільства за його долю.

Громадянське суспільство, у цьому випадку, можна визначити як сукупність незалежних від держави відносин та інститутів, що виражають волю й захищають інтереси громадян.

Змістовний аналіз поняття «громадянське суспільство» дозволяє виділити низку його характеристик. До них належать такі:

  • Громадянське суспільство – це всі відносини в суспільстві, які визначаються самими індивідами, а не державою. Це сфера свободи індивіда (в рамках визначеного державою закону), сфера його самодіяльності в різних сферах життя, сфера приватного життя індивідів.
  • Громадянське суспільство – це відносини, які виникають між людьми як представниками тих чи інших соціальних груп, як носіями тих чи інших ролей, функцій (вчитель – учень, продавець – покупець, роботодавець – найманий працівник тощо).
  • Громадянське суспільство – це діяльність різних об’єднань та організацій, створених з ініціативи самих індивідів для вираження та захисту їхніх інтересів. Причому ознакою громадянського суспільства є не просто наявність громадських організацій (вони існували в нашій країні й у період тоталітарного режиму, але були створені з ініціативи партії та держави і виконували, в основному, ідеологічні та політичні функції – піонерська організація, комсомол, профспілки, ветеранські організації), а саме характер їхнього створення та виконувані ними функції.

Сутність громадянського суспільства полягає в тому, що воно об’єднує і виражає насамперед інтереси громадян, їхні сподівання, свободу, запити, потреби, а не волю правлячих еліт, влади, держави. Останнє (держава) покликане виступати лише слугою суспільства, його довіреним представником. Держава для суспільства, а не суспільство для держави. Водночас, між ними не повинно бути антагонізму.

Матеріал взято із: Анімація громадської діяльності.

You must be logged in to post a comment Login