Місцевий бюджет «під наглядом» громадян*

Filed under Новини, Статті

Нещодавно Інститутом соціокультурного менеджменту розпочато реалізацію проєкту «Місцевий бюджет – спільна справа». Це не перший досвід діяльності нашої організації з цього питання. Але з того часу пройшло вже достатньо часу. Чому ця тематика розповідає директор проєкту Лев Абрамов.

Навіщо займатися аналізом бюджетних програм?

Держава, суспільство мають у своєму розпорядженні ресурси, значна частина яких акумулюється в бюджеті і які повинні витрачатися на досягнення суспільно-значущих цілей, які б забезпечили комфортне безпечне життя громадянам держави, мешканцям територіальної громади. Але ці ресурси можуть використовуватися  ефективно або ні. Для ефективного використання потрібно приділяти увагу аналізу бюджетних програм. Ми, в Інституті соціокультурного менеджменту (ІСКМ), на наших семінарах завжди навчаємо громадських активістів тому, що влада – це гроші, гроші – це бюджет, а бюджет – це бюджетні програми. Знаючись на бюджетних програмах ми можемо аналізувати державну політику, спілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування та влади не демагогічно, а предметно, аналізуючи їх дії та надаючи необхідні поради по удосконаленню бюджетних програм, що в свою чергу, буде наслідком покращення життя територіальних громад.

Який досвід ІСКМ в цьому питання і чому саме ви вирішили займатися цим питанням в рамках проєкту «Місцевий бюджет – спільна справа», діяльність якого відбувається у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу ?

Питання цільових програм і взагалі бюджетів на локальному рівні експерти нашої організації розпочали вивчати ще з 2000-х років. Тоді, після першого майдану в Україні, ОБСЄ пілотно запровадили в 10 областях України експертні групи (представники ІСКМ входили до неї), які працювали на рівні облдержадміністрацій, аналізуючи бюджетні програми, питання культури, освіти і таке інше, надаючи поради органам державної влади. В 2009-2010 роках, базуючись на цьому досвіді, наша організація реалізувала проєкт «Суспільний діалог для розвитку регіону» , в рамках якого ми провели освітні заходи, дослідження «Звітність по цільових програмах: Звіт за результатами дослідження, розробили і розповсюдили у друкованому вигляді методичні рекомендації «Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації» , які за цей час були визнані, в тому числі й в науковому середовищі, наукометричній базі Google-scholar. Успішність цього проєкту показує те, що була удосконалена система звітування по цільовим програмам в Кіровоградській області. Але вже пройшло багато часу, змінилось законодавство, і, головне, що є дві тенденції – глобальна діджиталізація (значно більше інформації та можливостей розміщується в інтернеті) і децентралізація. Зараз дуже багато повноважень та ресурсів, в тому числі в питаннях бюджету надано об’єднаним територіальним громадам. Це створює як можливості, коли ресурси наближені до громадян, так і ризики, оскільки це ресурси, якщо не буде зворотного зв’язку від громадян, можуть використовуватися не ефективно. Тому, ми вважаємо, що наш проєкт «Місцевий бюджет – спільна справа» може дати відповіді на запити, які є у суспільства в цьому питанні.

В Україні існує дуже багато професійних організацій, які займаються моніторингом, контролем процесу бюджетних закупок. Чим ваш проєкт буде відрізнятися від інших ініціатив?

Дійсно, за останні роки ми бачимо дуже багато успішних прикладів громадських організацій в цьому напрямку. Вони професійно займаються цим питанням на локальному та національному рівнях. Але, з нашої точки зору, у питання контролю бюджетного процесу є дві складові. Якщо казати просто, то моніторинг (тобто, відповіді на питання, чи здійснено все згідно з існуючими нормами) і оцінка – чи була потрібна ця бюджетна програма чи успішна вона і задовольняє головну мету щодо суспільного блага та ефективного використання ресурсів суспільства. В нашому проєкті ми хотіли б зосередитися на інструментарії, який би давав відповіді на друге питання – чи успішні бюджетні програми на локальному рівні?!

*  – матеріал підготовлено в рамках проєкту «Місцевий бюджет – спільна справа», діяльність якого відбувається у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ІСКМ і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

You must be logged in to post a comment Login