Результати навчання у практику

Filed under Новини

Під час всесвітньої пандемії та уведення карантинних заходів необхідно знайомитися з різними інструментами для проведення онлайн зустрічей, тренінгів та із основними принципами комунікації у нових для нас форматах.

Оксана Абрамова та Ольга Пуляк проходять навчання за освітньою програмою «Школа інформування та комунікації», що проводиться в рамках проєкту «Підвищення інформаційно-комунікаційного потенціалу ОГС Східної та Центральної України» Центром підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» й реалізується за фінансової підтримки Національного Фонду Демократії.

Під час ряду занять учасниці опанували ключові принципи, що допомагають розвивати комунікацію. Робота зосереджується на міжособистісних комунікаціях, спрямовується на розвиток таких компетенцій, як спостережливість, активне слухання та фактичне мислення. Також слухачки отримують нові навички, знання й уміння роботи в онлайн режимі, опановують методику проведення дистанційних занять за допомогою сучасних інструментів, знайомляться із широкими можливостями сервісу Zoom, використання онлайн-дошки Miro та ін. Одночасне поєднання даних інструментів допомагає включитися усіх учасників у процес та робить проведення онлайн заходів інтерактивними навіть за дистанційних умов.

О.Абрамова та О.Пуляк апробували отримані знання з формування навичок професійних комунікаторів, сервіс Zoomе й онлайн-дошку Miro під час проведення ряду занять-тренінгів зі здобувачами ЗВО: використовували активні опитувальники для стимулювання пізнавальної діяльності; за допомогою об’єднання здобувачів у різних сесійних залах здійснювали групову взаємодію-інтеракцію; застосовували інтерактивну дошку у спільній віддаленій роботі для візуалізації наробок під час групових обговорень тощо. Заняття-тренінги пройшли активно й динамічно. Під час рефлексії здобувачі позитивно відгукувалися про проведені тренінги та висловили бажання й надалі працювати у таких форматах.

You must be logged in to post a comment Login