Сутність інформації та її основні аспекти

Filed under Новини, Статті

У сучасному світі, пронизаному технологіями та інформаційним потоком, поняття “інформація” стає ключовим для розуміння суспільних процесів та взаємодії. Це не лише набір даних, але і засіб комунікації та впливу, здатний формувати світогляд та визначати наше розуміння навколишнього світу.  

Тому в цьому матеріалі пропонуємо ознайомитись з поняттям «інформація», її основними особливостями та видами.

Інформація – це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Властивості інформації: об’єктивність та суб’єктивність, достовірність, доступність, точність, повнота, адекватність, актуальність, цінність тощо.

За способом відображення, прийнятним для людини, інформація поділяється на такі основні види: звукова, текстова, числова, графічна, символьна, відеоінформація, комбінована інформація тощо.

Стосовно об’єкта дослідження інформація буває:

  • Внутрішня інформація– це дані статистичного бухгалтерського, оперативного обліку й звітності, планові дані, нормативні дані, розроблені в організації.
  • Зовнішня інформація– це дані статистичних збірників, періодичних і спеціальних видань, конференцій, ділових зустрічей, офіційні, господарсько-правові документи тощо.

За суспільним призначення інформація може бути: індивідуальна, масова, групова  та спеціальна.

Для інформаційного забезпечення рішення соціальних проблем необхідно мати чітку уяву про такі види інформації як:

  • Виявлена притаманна будь-яким формам соціального буття. Виявлену інформацію можна спостерігати, вимірювати.
  • Невиявлена – це інформація в потенціалі. З самого початку вона притаманна соціальному буттю, але поки що прихована від людської свідомості до можливого її запиту.

Невиявлена інформація переходить до виявленої форми коли фіксується людською свідомістю, тобто, невиявлена інформація трансформується у відображену (ідеальну), після чого має можливість «матеріалізуватися», «законсервуватися» за допомогою творчих зусиль людини.

Інформаційний обмін – це процес руху з метою розподілу та споживання інформації, що виробляється суспільством.

Зміст інформаційного обміну найчастіше представлений у вигляді усної та письмової форм. Для ефективності інформаційного обміну необхідно забезпечити якість інформації, що розповсюджується, а також її доступність.

*матеріали взято з Гайду по просуванню послуг в мережі Інтернет та посібника Інформаційне забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на місцевому рівні

You must be logged in to post a comment Login