ІНФО ПРО ІНФО**

Filed under Новини, Статті

Громадська рада* — при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

Національна молодіжна рада України* – (НМРУ; англ. National Youth Council of Ukraine, NYCU) — громадська спілка, що об’єднує більшість молодіжних громадських організацій в Україні.

Децентралізації державної влади в Україні* — комплекс змін до існуючого станом на початок 2014-го року законодавства, основною метою якого є передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Комплекс заходів з реформи децентралізації стартував у 2014- му році, невдовзі після Євромайдану, та отримав назву «Національний проект „Децентралізація“. За різними оцінками, вважається найуспішнішою з українських реформ.

Територіальна громада* — базова адміністративна одиниця в Україні. Громади формують райони, декілька районів утворюють області. Станом на 2020 рік в Україні нараховується 1469 громад. Міські громади міст Києва і Севастополя мають особливий статус і не входять до складу жодного району та області. Закон означує територіальну громаду як жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративнотериторіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Місцеве самоврядування* — право та змога територіальних громад як безпосередньо так і через представницькі органи місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права й які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Формами місцевого самоврядування також є збори громадян, референдуми або будь-які інші форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом.

Закон* — нормативно-правовий акт, встановлений законодавчим органом загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу. Закони – це не право (хоч вони приймаються на основі тих чи інших концепцій права). Верховенство права над законом передбачає, що право є первинним, а закон – вторинним.

Громадська організація* — об’єднання громадян, яке створюється для реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо). Інтереси можуть бути реалізовані шляхом здійснення мітингів, зборів, різноманітних ініціатив організації проектів, форумів тощо.

* – матеріал взятий з вільної енциклопедії uk.wikipedia.org

** Матеріал взятий з бюлетеню “НДО-Інформ” №2(59)

***Видання здійснене за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні (м. Київ). Відповідальність за інформацію, наведену у матеріалі, несуть автори.

You must be logged in to post a comment Login