Мiжнародний молодiжний форум «Майбутнє свiту»

Filed under Новини

Основним завданням Форуму є реальна пiдтримка здiбних, iнiцiативних i талановитих молодих людей у вiцi вiд 15 до 30 рокiв, науково-виробничих молодiжних колективiв та спiльнот, якi досягли значних успiхiв у фундаментальних i прикладних дослiдженнях, iнновацiйному розвитку науки по основних перспективних напрямкiв розвитку, таким як:

 • авiа-та ракетобудування;
 • iндустрiя наносистем;
 • iнформацiйна безпека;
 • нацiональна безпека та протидiя тероризму;
 • хiмiя, в тому числi нафтохiмiя, хiмiя нових матерiалiв;
 • енергетика та енергозбереження, в тому числi альтернативнi джерела i багато iншого.

До участi в конкурсi запрошуються таланти, якi представлять / презентують / опишуть:

 • ВIД ноу-хау в якiйсь сферi, вiд нових технологiчних рiшень (як вже запатентованих, так i незапатентованих)
 • ДО вроджених природних i напрацьованих талантiв.

Передбачено рiзнi номiнацiї.

Вiдомостi про цiльову аудиторiю форуму

Цiльова аудиторiя – молодь у вiцi вiд 15 до 30 рокiв i не обмежена за родом дiяльностi. Аудиторiя запрошених до участi осiб сегментована на керiвникiв освiтнiх i наукових установ, нацiональних та мiжнародних компанiй, асоцiацiй, дипломатичних представництв зарубiжних країн, адмiнiстрацiю мiста i службовцiв профiльних комiтетiв, депутатiв Законодавчих зборiв Санкт-Петербурга i керiвництво Мунiципальної влади.

Характеристика учасникiв форуму

Залучення учасникiв до реалiзацiї проекту здiйснюється на основi вже укладених договорiв про спiвпрацю, або на базi досвiду попереднього взаємодiї в пiдготовцi подiбних заходiв.

Органiзатор форуму – Iнститут мiжнародного бiзнесу i права СПбДУ IТМО, м. Санкт-Петербург у спiвпрацi з мiжнародними партнерами i спонсорами.

До складу партнерiв проекту входять: Мiжнародне об’єднання унiверситетiв (INCU) Мiждержавний фонд гуманiтарної спiвпрацi держав-учасниць СНД “Союз обдарованої молодi” (м. Київ, Україна) До складу учасникiв також входять визнанi свiтовi вченi, для яких участь у форумi є вираженням особливого прихильностi до науки, культури та iсторiї Росiї.

Передбачувана модель Форуму

У рамках Форуму планується пiдведення пiдсумкiв Конкурсу «Майбутнiй лiдер свiту» (переможцi конкурсу – «ЗОЛОТА ТИСЯЧА СВIТУ») i проведення сесiйних днiв (70 сесiй, в тому числi з прямою трансляцiєю в мережi Iнтернет).

Конструкцiя Форуму складається з дрiбних частин, самостiйних блокiв (у тому числi виставкових та конкурсних – Конкурс «Майбутнiй лiдер свiту»), тимчасовi рамки яких будуть оточувати основну дату проведення – 15 листопада 2011 року.

Особливiсть проекту полягає в тому, що вiн простий i демократичний у пропонованих формах, яскравий i динамiчний за перелiком i образу експонованих подiй.

Всього 37 заходiв у рамках форуму.

На кожному майданчику передбачена робота кiлькох зон: основна зона, де проходить базова програма i працює виставка. Гостьова зона, де виступають гостi.

Вiльна зона, де може прийняти участь кожен вiдвiдувач. Разом з 35 бар-кемпом, сесiями та майстер-класами передбачається 5000 вiдвiдувачiв.

Заходи: сесiя «без краваток», бар-кемп.

 • Сесiя «без краваток». У неформальнiй обстановцi учасникам форуму буде надана можливiсть спiлкування зi статусним i цiкавим для молодi професiоналом.

  Формат передбачає 15-хвилинний виступ запрошеного гостя, пiсля цього – дискусiя, вiдповiдi на питання i т.п. Сесiю веде модератор.

 • Бар-кемп. Формат, наближений до формату бар-кемпо, передбачає 5-хвилиннi спiтчi-презентацiї проектiв та iдей самих учасникiв один перед одним. Учасники можуть презентувати свої проекти, свої iдеї в загальнiй тематицi Заходи.

  Пiсля мiнi-презентацiї – 3 хвилини на запитання. Це динамiчний i цiкавий формат.

  Видається, що вiн проводитиметься в трьох рiзних аудиторiях, а учасники зможуть перемiщатися з однiєї в iншу. Орiєнтовна програма i тези для бар-Кемпа будуть збиратися заздалегiдь. У кожному примiщеннi – модератор. У форумi вiзьмуть участь визнанi свiтовi вченi.

Кiнцевий термiн подання анкет та iнших документiв на конкурс: 30 жовтня 2011. Анкети направляються нацiональному координатору або on-line.

Перiод проведення Форуму: 15-17 листопада 2011

Мiсце проведення: Санкт-Петербург, Ленекспо, Павiльйон № 4.

Участь у Форумi: очна або on-line.

Фiнансування: проживання та харчування – за рахунок органiзаторiв, проїзд до мiсця проведення Форуму i назад – за рахунок учасникiв.

Усi переможцi нагороджуються цiнними подарунками (вiд контрактiв на купiвлю патентiв, оплати за навчання до …. Цiнних призiв).

Переможцi, якi беруть участь у Форумi on-line отримають свої подарунки поштою або через нацiональних координаторiв.

Нацiональний координатор в Українi – Павленко Олена Олександрiвна (o.pavlenko@mail.ru; 8 (0562) – 46-40-45; +38 067 623 62 04)

Детальна iнформацiя на сайтi fow.su або у нацiонального координатора.

З повагою,
Сергій Слинько
067 473 11 52
093 863 36 88
serslin@gmail.com 

__._,_.___

You must be logged in to post a comment Login