Розвиток партнерства закладів культури та організацій громадянського суспільства у Дніпропетровській області*

Filed under Статті

Проект саме з такою назвою розпочав Центр підтримки громадських і культурних ініціатив “Тамариск” з травня 2011 року за підтримки Антикризової гуманітарної  програми Міжнародного Фонду “Відродження”.

Справа в тому, що заклади культури Дніпропетровській області продовжують перебувати у важкому стані: скорочується мережа закладів культури, зменшується їхня доля в бюджеті, погіршується матеріально-технічна база, знижується заробітна платня і скорочується чисельність працівників.

Особливо потерпіли заклади культури від фінансово-економічної кризи. Сучасний стан 519 закладів клубного типу у сільській місцевості Дніпропетровської області (356 – потребують капітального ремонту,  43 – знаходяться в аварійному стані, більше половини не опалюються у осінньо-зимовий період) не відповідає потребам громад.

Все це негативно впливає на якість життя і загальні настрої людей у сільських громадах, оскільки саме тут будинок культури або клуб є єдиним місцем, в якому можуть збиратися і об’єднуватися місцеві жителі, приймати участь у культурно-дозвільних заходах.

Так склалося, що традиційно в нашій країні заклади культури виконували ідеологічну функцію в суспільстві, впливали на погляди та настрої людей. В сучасний період на зміну комуністичній ідеології мають прийти загальноєвропейські цінності – принципи демократії і свободи, права людини, національні культурні традиції тощо, які можуть доносити до людей не тільки заклади освіти,  а й культурні установи. Саме вони можуть використовувати всі доступні різноманітні форми і методи роботи та мають для цього  підготовлені кадри.

Досвід інших країн і деяких регіонів України свідчить, що місцеві громади шанують і підтримують ті заклади культури, які, окрім надання безпосередньо культурних послуг, беруть на себе функцію розвитку місцевих громад. Вони співпрацюють з громадськими організаціями у об’єднанні зусиль жителів на вирішення не тільки культурних, а й важливих для громади соціальних проблем. Є приклади, в тому числі і в Дніпропетровській області, коли на базі закладів культури створюються громадські організації, і в результаті ми спостерігаємо появу центрів місцевої активності.

Центр “Тамариск” має великий досвід роботи у напрямку розвитку місцевих громад, а саме: надання інформаційно-методичної підтримки громадським ініціативам, проведення тренінгів та консультацій з питань створення і діяльності організацій громадянського суспільства (ОГС), реалізації соціальних проектів та програм; проведення інформаційних та комунікативних заходів, конкурсів міні-грантів для ОГС та ініціативних груп; адміністрування та підтримка веб-ресурсу “Портал Позитивних Змін Дніпропетровщини”.

Протягом останнього року Центр “Тамариск” активно працює в напрямку розвитку партнерської  Мережі Центрів Позитивних Змін у містах і сільських районах Дніпропетровської області. Сьогодні членами Мережі Центрів Позитивних Змін є 17 організацій – це  громадські та благодійні організації, бібліотеки і будинки культури Дніпропетровської області. Представники організацій – учасників Мережі (42 особи) пройшли навчання на тренінгах з питань сучасних підходів до розвитку місцевих громад, розробки соціальних проектів, комунікацій в громаді. Більшість з них має високу мотивацію не тільки до реалізації власних ініціатив, а й до надання допомоги у реалізації соціальних ініціатив інших груп та організацій у своїй місцевості.

Саме відповідаючи на виклики часу та потреби регіону, Центр “Тамариск” розпочав реалізацію проекту “Розвиток партнерства закладів культури та організацій громадянського суспільства у Дніпропетровській області”.

Мета проекту:  створення умов для системної інформаційної та методичної підтримки трансформації закладів культури сіл, селищ і малих міст Дніпропетровської області в місцеві осередки громадської активності.Проект включає в себе програму підготовки групи тренерів і консультантів з числа учасників Мережі Центрів Позитивних Змін для роботи з представниками сільських громад в районних центрах області, а також консультації, освітні, інформаційні та комунікативні заходи для активістів місцевих громад.У травні був оголошений конкурс серед учасників Мережі Центрів Позитивних Змін на участь у навчальній програмі, відбувся конкурсний відбір 14 учасників, які 21червня розпочнуть навчання на “Тренінгу для тренерів з питань розробки соціальних проектів”. Наступним буде тренінг “Методика проведення консультацій для активістів місцевої громади з питань форм партнерства закладів культури та ОГС в сучасних умовах, створення центрів місцевої активності на базі закладів культури”.

Підготовлені тренери і консультанти будуть працювати у малих містах, районних центрах та сільських громадах Дніпропетровської області, обмінюватися між собою досвідом, інформаційними і методичними матеріалами, успішними історіями тощо. Фахівці Центру “Тамариск” надаватимуть всю необхідну допомогу і підтримку тренерам і консультантам.

Оскільки діяльність за проектом потребує підтримки з боку органів місцевої влади та місцевого самоврядування, ми плануємо провести семінар для представників районних рад Дніпропетровської області на тему: “Розвиток місцевих громад і трансформація закладів культури в осередки місцевої активності”.

У даному питанні ми знайшли порозуміння з представниками Дніпропетровської обласної ради, у нас вже є партнери серед керівників районних рад. Тому сподіваємось, що наші підготовлені тренери і консультанти будуть дуже потрібні містам, районам та селам Дніпропетровщини, і вони отримають на місцях необхідну підтримку і допомогу у вирішенні організаційних питань.

Протягом всього проекту важливим компонентом стане активізація інформаційного обміну в Дніпропетровській області щодо розвитку місцевих громад, трансформації закладів культури в осередки місцевої активності та залучення додаткового фінансування. Планується проведення прес-конференції, комунікативних заходів для обміну кращими практиками, наповнення відповідних розділів веб-ресурсу “Портал Позитивних Змін Дніпропетровщини” (www.cso.dp.ua) інформацією про організації  Мережі Центрів Позитивних Змін, їхні програми та проекти, тренерів і консультантів, підготовлених в межах проекту, успішні історії співпраці громадських організацій та закладів культури на користь громади, трансформації закладів культури в осередки громадської активності.

Дуже корисною для успішності проекту ми вважаємо його презентацію 4 червня 2011  р. під час семінару “Розвиток галузі культури в умовах соціального партнерства”, який проводило управління культури і туризму Дніпропетровської облдержадміністрації для начальників управлінь та відділів культури і туризму міськвиконкомів та райдержадміністрацій Дніпропетровщини. Презентація викликала зацікавленість і порозуміння. Працівники культури говорили про бажання приймати участь у тренінгах і семінарах, співпрацювати з громадськими організаціями.

Проект розпочався успішно, попереду багато цікавої і важливої діяльності. Віримо, що його реалізація призведе до покращення ситуації в тих місцях Дніпропетровщини, де живуть і працюють активні та ініціативні люди, готові до позитивних змін.

Тетяна Барашкова

* – НДО-Інформ №3(42), 2011

You must be logged in to post a comment Login