Home » Posts tagged with » концепції соціального та людського капіталу в контексті українського суспільства
Соціальний капітал – індикатор розвитку громади (автор Азарова Т.В.)*

Соціальний капітал – індикатор розвитку громади (автор Азарова Т.В.)*

У сучасних умовах вирішальним фактором сталого соціально-економічного розвитку будь-якої організації, територіальної громади, країни є кадровий (людський) потенціал. Очевидно, що без певного рівня освіченості людського потенціалу неможливо досягти успіху в умовах ринкової економіки. Однак, як відзначають багато дослідників, внесок цього фактору в економічне зростання відбувається не тільки за рахунок більш високої продуктивності кваліфікованих і освічених працівників. […]