Взаємодія партнерів: ключові моменти співпраці

Filed under Новини, Статті

Продовжуючи тему партнерства організацій, пропонуємо розглянути, які ще існують види взаємодій партнерів та ключові моменти співпраці.

Співпраця.  Співробітництво – добровільні спільні дії, зусилля різних людей, спрямовані на вирішення загальних завдань, під час досягнення спільної для кожного з них цілі. Визначальними моментами співпраці є:

Загальна мета і способи її досягнення (завдання). Це та мета, яка переслідується кожним з учасників, вона для них є особистою. Незалежно від того існували б інші учасники і група загалом чи ні, будь-який, довільно взятий учасник однаково прагнув би до даної мети. Відповідно, співпраці притаманна особиста зацікавленість кожного учасника. Відсутність спільної мети означає відсутність початкових передумов до взаємодії, відсутність сенсу самої взаємодії.

Свобода. Свобода означає, що кожен суб’єкт, який бере участь у взаємодії, є самостійною непідлеглою одиницею, а сама взаємодія відбувається на основі добровільності та взаємної довіри.

Добровільність. Об’єднання і взаємодію учасників постійно відбувається на добровільній основі, тобто за доброї волі, власним бажанням без примусу, вільно, безвладно. Для добровільного об’єднання людей обов’язково потрібна довіра, без якої добровільне об’єднання взагалі не можливо.

Довіра. Стан внутрішнього світу суб’єкта, зумовлений бажанням взаємин, що характеризується готовністю передачі певних прав і відповідних об’єктів іншим вільним суб’єктам. Тобто відсутність довіри означає відсутність бажання взаємин і відповідно, неможливість добровільної взаємодії.

Свобода. Несе в собі ініціативу і відповідальність, а це означає, що співпраця передбачає неподільність відповідальності за свої дії. Якщо в системі вертикального підпорядкування виконавець не є повною мірою відповідальним за свої дії, не несе повної відповідальності за подію, відбувається якби поділ відповідальності між ними, кожен відповідальний потроху. Свобода учасників у співпраці означає повну особисту відповідальність кожного з учасників за свої й тільки за свої дії. Відповідно, співпраця має такі ознаки: загальна мета, загальні способи досягнення мети, особиста зацікавленість учасників, свобода, добровільність, довірливість.

Конкуренція. Конкуренція – (від лат. «Concurrentia» – зіткнення, змагання) – боротьба незалежних організацій за обмежені ресурси. Це процес взаємодії, взаємозв’язку й боротьби між організаціями, з метою забезпечення кращих можливостей збуту своїх послуг, товарів для задоволення різноманітних потреб клієнтів.

Матеріал взято із: Анімація громадської діяльності.

You must be logged in to post a comment Login