Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку

Filed under Новини

27-28 квітня 2021 року в Одеському національному морському університеті відбудеться I Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку» за підтримки інформаційного партнера Інституту соціокультурного менеджменту. 

Конференція організована кафедрою довузівської підготовки, факультетом по роботі з іноземними студентами ОНМУ за участі провідних учених Одеської національної наукової бібліотеки, Одеської регіональної організації спілки журналістів України, Китайської академії соціальних наук (КНР), а також представників наукової спільноти вищих навчальних закладів із різних регіонів України.

Учасниками конференції є мовознавці, історики, культурологи, філософи, політологи, журналісти з 5 закордонних країн (Болгарії, Китаю, Туреччини, Іспанії та США).

До відкриття конференції організатори видали колективну монографію, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus (IC), програму конференції та сертифікати.

Міжкультурна комунікація як процес взаємозв’язку та взаємодії представників різних культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне, національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку народів. В обставинах соціокультурних реалій сьогодення, а саме пришвидшеного нарощування інформаційного потенціалу суспільства, глобалізації та втрачання усталених кордонів між окремими державами, формуванням нового геополітичної та соціокультурної площини особливої актуальності набуває потреба в науковому осмисленні феномену міжкультурної комунікації, іманентна природа якого докорінно змінилася завдяки появі нових комунікаційних можливостей останніх кількох десятиліть.

Метою конференції є організація наукового дискурсу вітчизняних і зарубіжних учених у площині міжкультурної комунікації в глобалізаційному вимірі, що є актуальною проблемою сьогодення і потребує з’ясування низки питань, пов’язаних із загальнотеоретичними аспектами.

Змішана форма роботи конференції (платформа Zoom)

Панелі конференції міститимуть 4 напрямки:

  1. Мовна міжкультурна комунікація
  2. Міжкультурні історичні зв’язки
  3. Інформаційний простір і міжкультурна комунікація
  4. Міжкультурна комунікація студентів-іноземців у процесі фахової підготовки

You must be logged in to post a comment Login