Побудова партнерства: практичні завдання

Filed under Новини, Статті

Продовжуючи тему партнерства, пропонуємо завдання, які допоможуть учасникам глибше зануритися у процес партнерської взаємодії, оцінити власну роль у цих процесах та розвинути навички співпраці.

Тренер пропонує учасникам згадати власний досвід партнерської діяльності. Кілька учасників озвучують цей досвід. Тренер роздає учасникам картки з питаннями і пропонує дати на них відповіді, використовуючи попередній досвід партнерської діяльності:

• Які цінності вашої організації сприяють початку партнерства (проекту)?

• Яку користь отримує ваша організація від партнерства з іншими організаціями?

 • Які ризики є для вашої організації, якщо вона працює в партнерстві (реалізує спільний проект)?

• Як би ви визначили свій внесок у це партнерство (загальний проект)?

• У чому полягає цінність саме вашого вкладу в командні зусилля? Що ви можете дати?

• На що ви можете спиратися у своїй організації на початку партнерства? (загального проекту)?

• Що для вас є визначальним фактором партнерства?

 • Що ви не можете змінити у своїй роботі або поточній діяльності заради партнерства?

 • Яким має бути визнання вас як партнера, щоб ви брали участь у спільних заходах?

• Скільки часу і сил ви можете цьому приділити?

Учасники повинні обміркувати ці питання і спробувати висловитися. Нижче наведені питання для учасників із поясненнями і прикладами, які тренеру необхідно озвучити для учасників.

• Які цінності вашої організації сприяють початку партнерства (проекту)? Мається на увазі, наприклад, позитивна схильність до певної групи населення (ВІЛ-інфіковані та ін.) Або наявність команди фахівців в організації, або цінний попередній досвід діяльності вашої організації: за напрямками роботи, які допоможуть у реалізації даного проекту.

 • Яку користь отримує ваша організація від партнерства з іншими організаціями? Наприклад, новий досвід, нові види діяльності; можливість використання (або придбання) оргтехніки, відеоматеріалів, даними досліджень та ін.

• Які ризики є для вашої організації, якщо вона працює в партнерстві (реалізує спільний проект)? Наприклад, ризик того, що досягнення вашої організації не будуть чітко представлені або можливий ризик, що використані ресурси не відповідатимуть матеріального покриттю.

 • Як би ви визначили свій внесок у це партнерство (загальний проект)? Вклад може бути людськими ресурсами (фахівцями, співробітниками, волонтерами); матеріальними (фінансова участь); іншими ресурсами (приміщення, оргтехніка, документи та ін.).

 • У чому полягає цінність саме вашого вкладу в командні зусилля? Що ви можете дати? Тут бажано зазначити те, що можете зробити саме ви, можливо, це може бути щось таке, що ніхто інший зробити не зможе. Наприклад, можу отримати підтримку місцевої влади чи написати тренінговий модуль, без якого не можна провести тренінг, або: я унікальний фахівець у сфері…

• На що ви можете спиратися у своїй організації на початку партнерства? (загального проекту)? Наприклад, на розуміння і підтримку моєї команди, або звільнення мене від будь-яких навантажень.

• Що для вас є визначальним фактором партнерства? Наприклад, бажання разом вирішити якусь проблему або бажання реалізувати себе як особистість, або бажання підвищити свій професійний рівень, розширити коло спілкування.

 • Що ви не можете змінити у своїй роботі або поточній діяльності заради партнерства? Наприклад, не можу скасувати відрядження, не можу скоротити робочий час.

• Яким має бути визнання вас як партнера, щоб ви брали участь у спільних заходах? Наприклад, я повинен бути одним із лідерів, або: я повинен бути рівним партнерам, або я згоден бути виконавцем, однак, щоб водночас дотримувалися моєї думки.

• Скільки часу й сил ви можете цьому приділити? Я можу приділити цьому не більше ніж дві години на день. Можу виконувати всі види діяльності (фізичну, розумову, посередницьку та ін.). Готовий (або не готовий) брати на себе певну (яку) відповідальність. 

Матеріал взято із: Анімація громадської діяльності.

You must be logged in to post a comment Login