Ступінь участі в громаді

Filed under Новини, Статті

Участь є невід’ємною та необхідною складовою не лише процесу розвитку громади, а і всіх інших процесів, котрі відбуваються під час життєдіяльності людини.

Участь – виконання разом із ким-небудь якоїсь роботи, здійснення якоїсь справи; спільна дія, діяльність кого/чого-небудь; співпраця, співучасть.

В сьогоднішньому матеріалі пропонуємо ознайомитися із ступенями участі в громаді.

Пасивна участь. Люди беруть участь у суспільній роботі вже тим, що просто слухають виступ адміністратора, менеджера, лідера, у якому презентується будь-який проект, міститься звіт про результати проведеної членами громади роботи і т. і. Пасивна участь є однобічною, тому що думка пасивного учасника щодо обговорюваних питань не заслуховується.

Участь у наданні інформації. Кожен член громади має свій індивідуальний досвід життя в громаді, він є носієм цінної інформації, аналіз якої дозволить зацікавленим особам визначити найбільш актуальні потреби місцевого соціуму і шляхи їхнього вирішення. Беручи участь у різних видах опитування, анкетування як реципієнт, опитуваний опосередковано впливає на процес прийняття відповідних рішень.

Участь шляхом консультування. Члени громади іноді звертаються за консультативною допомогою до фахівців у державні або громадські організації. Цей процес не припускає жодної їхньої думки в прийнятті рішень, а фахівці не зобов’язані використовувати думки людей. Однак це все-таки участь, оскільки знання, отримані шляхом консультування, члени громади використовують для поліпшення свого життя або життя навколишніх людей.

Участь за матеріальні стимули. Член громади бере участь у програмі розвитку за винагороду (гроші, речі). Цей вид участі значно впливає на процеси розвитку громади: люди виконують різні види робіт, приймають відповідні рішення, однак, як правило втрачають інтерес, якщо матеріальний стимул зникає.

Функціональна участь. Для вирішення заздалегідь передбачених завдань проєкту розвитку громади ініціатори або фасилітатори створюють певні групи. Діяльність цих груп вносить безпосередні зміни в життя громади, хоча самі члени групи залежать від ініціаторів.

Участь шляхом взаємодії (інтерактивна участь). Участь відбувається шляхом спільного аналізу, результатом якого стає план дії та формування нових місцевих інституцій чи зміцнення вже існуючих, які мають за мету зміни в існуючій системі.

Самомобілізація. Члени громади висовують власні ініціативи щодо зміни існуючої системи та укладають угоди з зовнішніми інституціями задля отримання необхідних ресурсів та технічної допомоги і зберігають контроль над їх використанням.

Матеріал взято із: Анімація громадської діяльності.

You must be logged in to post a comment Login