Тестування як ключ до психологічної підтримки

Filed under Новини, Статті

Продовжуючи тему надання психологічної підтримки, пропонуємо добірку діагностичних тестів та проєктивних методик, які допоможуть отримати інформацію про психічний стан людини, зрозуміти її потреби та проблеми. Ці інструменти створюють базу для ефективної роботи з людиною, сприяючи її психологічному здоров’ю та благополуччю.

  1. Діагностичний тест «Коло–трикутник–квадрат–зиґзаґ»

Запропонуйте учасникам/-цям пройти діагностичний тест «Коло – трикутник – квадрат – зиґзаґ» Сьюзен Дилінгер. Для цього учасники/-ці мають поглянути на плакат із зображеними на ньому фігурами: квадрат, трикутник, прямокутник, коло, зиґзаґ. Необхідно вибрати одну фігуру, про яку можна сказати “Це – Я” або ту, яка першою привернула увагу.

Наголосіть на тому, що тест допомагає визначити тип особисті та надати характеристику особистісних якостей людини. Перед зачитуванням характеристики кожної геометричної фігури, поцікавтесь, хто з учасників/-ць обрав дану геометричну фігуру.

Поясніть значення: “Якщо Ви обираєте “квадрат”, це вказує про невтомного працівника, якому притаманні риси наполегливості та старанності. Ви завжди зосереджені на деталях і намагаєтеся довести розпочату справу до кінця. Обрання “трикутника” символізує ваше лідерство. Ви енергійні та впевнені, завжди ставите перед собою чіткі цілі й досягаєте їх. Ви відмінно конкуруєте і маєте досвід до високого рівня управлінських навичок. Обравши “прямокутник”, вказує, що Ви перебуваєте у стані переходу та змін. Вам властива допитливість і жвавий інтерес до навколишнього світу. Ви шукаєте кращого шляху життя, але також маєте недоліки, такі як непередбачуваність та наївність. Якщо обрали “коло”, то Ви відмінні комунікатори та чудові слухачі. Ваша здатність співчувати і розуміти інших робить вас популярними серед інших. Ви не завжди готові прийняти рішення, але ви можете відчувати емоції інших. Якщо ви обрали “зигзаг”, це означає, що ви креативні та творчі, прагнете бачити світ у постійній зміні, і для вас важливо уникати шаблонів та стандартів. Ви експресивні та нестандартні, але іноді ви можете не виявляти компромісності.

Резюмуйте: «Даний тест можна застосовувати як експресну діагностику. Обирайте цю методику, щоб полегшити процес спілкування та вибудовувати процес спілкування по іншому, знаючи яка людина з вами поруч».

2. Проєктивна методика «Дерево»

Роздайте кожному учаснику/-ці аркуші з попередньо підготовленим тестом малюнок. Ваше завдання: «Проаналізувати сюжет, на якому зображено дерево і чоловічків, кожен з них виражає різний настрій і займає різне положення. Оберіть та позначте чоловічка, який найбільше вам подобається або відображає ваш настрій». Поясніть учасникам/-цям інтерпретацію їх вибору:

№ 1, 3, 6, 7 характеризує установку на подолання перешкод;

№ 2, 19, 18, 11, 12 – товариськість, дружню підтримку;

№ 4 – стійкість положення (бажання домагатися успіхів, не переборюючи труднощі);

№ 5 – стомлюваність, загальна слабість, невеликий запас сил, сором’язливість;

№ 9 – мотивація на розваги,

№ 13, 21 – відстороненість, замкнутість, тривожність;

№ 8 – характеризує відстороненість від навчального процесу, відхід у себе;

№ 10, 15 – комфортний стан, нормальна адаптація;

№ 14 – кризовий стан, “падіння в прірву”.

№ 20 – завищена самооцінка, установка на лідерство.

3. Вправа «Колесо балансу життя»

Запропонуйте учасникам/-цям сісти в коло та роздайте заздалегідь підготовлені бланки, на яких зображене «Колесо балансу життя».

Завдання: оцінити свою задоволеність теперішнім станом справ в кожній із сфер свого життя по 10-бальній шкалі. Де 10 – ідеально, а 1-зовсім не задовільно. Далі слід з’єднати точки оцінок і побудувати діаграму балансу (або його відсутності) життєвих сфер.

Після виконання вправи учасникам/-цям стане зрозуміло, над якою сферою життя слід попрацювати. Запропонуйте учасникам/-цям написати, що вони можуть зробити вже сьогодні, аби покращити певну сферу життя.

Рефлексія після вправи: «Зміни в якій зі сфер допоможуть покращити ситуацію в усіх інших? Що це будуть за зміни? Подумайте про те, наскільки балів покращаться показники в усіх сферах, коли зробите кроки, що запланували?».

Дані тести та інші вправи спрямовані на психологічну підтримку можна знайти в нашому навчально-методичному посібнику: Гайд тренінгу з психосоціальної підтримки для жителів громад, в тому числі ВПО.

You must be logged in to post a comment Login