Формуємо цифрову компетентність – це легко?

Filed under Новини, Статті

Цифрова компетентність, тобто вміння впевнено користуватися смартфоном і комп’ютером  – це одна із ключових навичок 21 століття. Проте за даними дослідження, яке було проведено у 2019 подане Міністерством цифрової трансформації України – 53% українців володіють цифровими навичками нижче базового рівня. Так, взагалі не володіють такими навичками 15,1% українців, а низький рівень мають 37,9% громадян. Це значить, що більшість українців не можуть використовувати переваги сучасного діджиталізованого світу. Найкраще цифровими навичками володіє молодь віком 10–17 років, вона дістала частку 61,6% у категорії «вище середнього».

Цифрова компетентність базується на двох принципах:

Впевненість + безпека = компетентність.

В основі визначення рівня володіння цифровими навичками було застосовано методологію, що використовується Європейською комісією – DigComp 2.0. «Цифрові навички» охоплюють чотири параметри: інформаційні та комунікаційні навички (які за результатами дослідження є найбільш розвиненими в українців, обидві – понад 70%), уміння вирішити проблему в інтернеті та пошук програмного забезпечення.

У 2016 та 2017 році відбулось концептуальне оновлення рамки цифрової компетентності громадян (ЄС) DigComp. Було опубліковано два документи DigComp 2.0 та DigComp 2.1, які містять опис п’яти вимірів цифрової компетентності. Пропонуємо розглянути їх детально.

Компетентності та дескриптори

1.Інформаційна грамотність та грамотність даних

1.1 Перегляд, пошук, фільтрування даних, інформації та цифрового контенту

1.2 Оцінювання даних, інформації та цифрового контенту

Аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність та надійність джерел даних, інформації та цифрового контент. Аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент.

1.3 Керування даними, інформацією та цифровим контентом

Організовувати, зберігати та вибирати дані, інформацію та контенту цифрових середовищах. Організовувати та обробляти їх у структурованому середовищі.

2.Комунікації та співпраця

2.1 Взаємодія за допомогою цифрових технологій

Взаємодіяти за допомогою різноманітних цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрової комунікації доречні у даному контексті.

2.2 Поширення за допомогою цифрових технологій

Поширювати дані, інформацію та цифровий контент для інших за допомогою відповідних цифрових технологій. Діяти в ролі посередника, знати про практики посилань та цитування.

2.3 Залучення до громадянського суспільства за допомогою цифрових технологій

Брати участь у суспільній діяльності за допомогою державних та приватних цифрових сервісів. Шукати можливості для розширення своїх прав та можливостей, та вираження громадянської позиції за допомогою відповідних цифрових технологій

2.4 Співпраця за допомогою цифрових технологій

Використовувати цифрові інструменти та технології для процесів співпраці, а також спільного конструювання та спів-творення даних, ресурсів та знань.

2.5 Нетикет

Знати норми поведінки та ноу-хау при використанні цифрових технологій та взаємодії у цифрових середовищах. Адаптувати комунікаційні стратегії до конкретної аудиторії та усвідомлювати культурну різноманітність та різноманітність поколінь у цифрових середовищах.

2.6 Керування цифровою ідентичністю

Створювати та керувати однією або кількома цифровими ідентичностями, вміти захищати свою репутацію, працювати з даними, які створюються внаслідок використання кількох цифрових інструментів, середовищ та сервісів.

3. Створення цифрового контенту

3.1 Розробка цифрового контенту

Створювати та редагувати цифровий контент у різних форматах, самовиражатись цифровими засобами.

3.2 Інтеграція та повторна розробка цифрового контенту

Змінювати, покращувати, вдосконалювати та інтегрувати інформацію та контент в існуюче ядро знань для створення нового, оригінального та релевантного контенту та знань.

3.3 Авторське право та ліцензування

Розуміти, як авторське право та ліцензування стосуються даних, інформації та цифрового контенту.

3.4 Програмування

Планувати та розробляти для комп’ютерної системи послідовність зрозумілих інструкцій для вирішення даної проблеми чи виконання конкретної задачі.

4. Безпека

4.1 Захист пристроїв

Захищати пристрої та цифровий контент, розуміти ризики та загрози у цифрових середовищах. Знати про заходи безпеки та захисту, належно враховувати надійність та конфіденційність.

4.2 Захист особистих даних та конфіденційність

Захищати особисті дані та конфіденційність в цифрових середовищах. Розуміти, як використовувати та ділитись інформацією, що ідентифікує особу, вміти захистити себе та інших від шкоди. Розуміти, що цифрові сервіси використовують «Політики конфіденційності» для інформування про використання особистих даних.

4.3 Захист здоров’я та добробуту

Вміти уникати ризиків здоров’ю та загроз фізичному та психологічному благополуччю при використанні цифрових технологій. Вміти захистити себе та інших від можливих небезпек цифрових середовищ (наприклад, кібербулінг). Усвідомлювати роль цифрових технологій для соціального благополуччя та соціальної інклюзії.

4.4 Захист довкілля

Усвідомлювати вплив цифрових технологій та їх застосування на довкілля.

5. Розв’язування проблем

5.1 Розв’язування технічних проблем

Ідентифікувати технічні проблеми при користуванні пристроями та використанні цифрових середовищ, а також вирішувати їх (від усунення неполадок до вирішування складніших проблем)

5.2 Визначення потреб та технологічні відповіді

Оцінювати потреби та ідентифікувати, оцінювати, обирати й використовувати цифрові інструменти та можливі технологічні рішення для задоволення цих потреб. Налагоджувати та пристосовувати цифрові середовища під особисті потреби (наприклад, доступність для людей з особливими потребами).

5.3 Творче використання цифрових технологій

Використовувати цифрові інструменти та технології для створення знань та інновацій у процесах та продуктах. Залучатись індивідуально та колективно до когнітивного опрацювання з метою розуміння та вирішення концептуальних проблем та проблемних ситуацій у цифрових середовищах.

5.4 Визначення прогалин цифрової компетентності

Розуміти аспекти, у яких потрібно вдосконалити чи оновити власну цифрову компетентність. Вміти підтримати інших у розвитку їхньої цифрової компетентності. Шукати можливостей саморозвитку та бути в курсі цифрової еволюції.

Отже, розвиток цифрової компетентності відкриває для громадського сектору нове «вікно можливостей» для реалізації важливих ініціатив, проєктів, заходів. Скористатися цими можливостями – актуальний виклик сьогодення та шанс залишитися у шлюпці сучасних digital-перетворень.

Матеріал підготовлений в рамках проєкту “Інструменти розвитку місцевої активності в умовах кризи” , що реалізується Інститутом соціокультурного менеджменту за фінансової підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation a project of the German Marshall Fund

Відповідальність за інформацію, наведену у матеріалі, несуть автори.

Матеріал взятий з видання ІСКМ – Розвиток громадських ініціатив в епоху діджиталізації. Програма тренінгу. – за заг. ред. Абрамова Л.К. – Кропивницький: Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2020. – 74 с.

You must be logged in to post a comment Login