Бібліотеки й відродження громад *

Filed under Статті

Бібліотеки є природними центрами громад, які роблять значно більше, ніж просто по­зичають книжки зацікавленим читачам. Оскільки метою бібліотек є надання членам місцевих громад різноманітних ресурсів, вони зазвичай готові надихати людей на участь у громадських справах і часто здатні надати їм безпечні й затишні приміщення для зборів, залучити їх до діяльності, що піде на користь цілій громаді. Це означає, що бібліотеки можуть відігравати питому роль у процесі розбудови громади, тож їх слід розглядати як по­тужний ресурс, що існує б самому серці життя громади.

Творчі бібліотекарі та лідери громад можуть знайти інноваційні способи співпраці з метою якнайповнішого використання ресурсів бібліотеки на користь цілої громади. Мож­ливості місцевої бібліотеки в розбудові громади можуть бути якнайефективніше вивільнені завдяки поєднанню її внутрішніх ресурсів із місцевими особами, асоціаціями й інсти­туціями. Нижче наведено кілька прикладів того, як це може бути зроблено:

  • Бібліотеки – це природні місця зустрічей молодих людей громади. У бібліотеці, вільні від тиску школи, бони можуть встановлювати важливі зв’язки одне з од­ним. Більше того, творчий бібліотекар часто здатний спрямувати вільний час і таланти молодих людей на ті проспекти, які ведуть до питомих внесків у за­гальні справи громади. Приклади цього процесу включають заохочення молоді до формування консультативних рад бібліотек, читання молоддю своїх оповідань і есе на заходах громади, спонсорованих бібліотекою, розробка про­грам представлення молодшим дітям ресурсів бібліотеки, робота наставниками інших учнів у програмах писемності й мови.
  • Бібліотеки часто є природним місцем для різноманітних груп громади, і місце­вий бібліотекар нерідко стає активним учасником громадських коаліцій. Бібліотеки – центри громад, і бібліотекарі здатні координувати місцеві заходи й святкування, надаючи приміщення й матеріали, допомагаючи своїми знаннями у плануванні й висвітленні цих заходів у З МІ.
  • Більшість шкіл мають тривалі взаємовигідні стосунки з бібліотеками у своїх районах. Такого типу стосунки можуть служити взірцем для бібліотек при фор­муванні нових “партнерств” із іншими організаціями й інституціями у громаді.

 

Як же місцеві лідери можуть навчитися максимізувати й розширити ефективне ви­користання ресурсів своєї місцевої бібліотеки? Нижче наведено чотири кроки в процесі, завдяки якому лідери громад можуть ефективніше залучити бібліотеки та їхніх бібліоте­карів до розбудови міцної, глибше інтегрованої громади.

  • Насамперед, місцеві лідери складають перелік специфічних ресурсів, наявних у кожній місцевій бібліотеці. При цьому слід пам’ятати, що книжки й пов’язані з ними матеріали – це лише один із багатьох типів ресурсів, якими володіє бібліотека.
  • Далі лідери можуть провести вивчення місцевих ресурсів – таких, як асоціації, інституції та групи людей з особливими здібностями або інтересами, що наявні в тому ж районі, де розташована бібліотека.
  • Тепер, поєднуючи можливості цих бібліотек із різноманітними ресурсами громад, місцеві лідери можуть координувати налагодження серії взаємовигідних парт­нерських зв’язків, що слугуватимуть зміцненню цілої громади.
  • Нарешті, встановивши мережу успішних партнерств для бібліотеки у громаді, лідери можуть почати співпрацю з бібліотекарями над налагодженням зв’язків із додатковими ресурсами, що існують за межами громади.

 

Нове відкриття бібліотек як ресурсів громади

Бібліотеки – це не просто комори з книжками. Бід маленької вітрини до великих су­часних мультимедійних центрів, усі бібліотеки містять у собі різноманіття ресурсів, які можна використати як матеріал для розбудови громади. Деякі з цих ресурсів включають:

Штат. Бібліотекарі – це люди з багатьма талантами, що виходять далеко за їхні традиційні обов’язки видавати книжки. Скажімо, одна бібліотекарка може вести клас аеробіки, другий здатний використати свої наукові й письменницькі здібності для написання історії громади або допомогти лідерам громади підготувати подання на грант. Оскільки ж бібліотекарі часто самі є місцевими мешканцями, вони нерідко готові до участі в подібній діяльності, що здатна поліпшити якість життя в їхній громаді.

Приміщення. Хоча ці ресурси дуже відрізняються залежно від розміру й операційно­го бюджету бібліотеки, проте, всі бібліотеки мають вікна, стіни, комп’ютерні класи й інформаційні щити. До того ж чимало бібліотек мають великі аудиторії, менші класні кімнати й офіси, кухні, вестибулі, паркінги й кімнати для ігор.

Матеріали й обладнання. Однією з головних цілей бібліотеки є зробити книжки й інші відповідні матеріали доступними тим членам громади, які ними цікавляться. Однак бібліотеки мають ще й інші типи ресурсів, придатних для застосування у громаді, серед них:

Відеокасети

Комп’ютери

Настільні ігри

Іграшки

М’які іграшки

Інструменти

Фінансова інформація для власників малого бізнесу

Слухові апарати

Твори мистецтва

Підручники й посібники для вивчення мов

Архів громади з інформацією про її історію

Піаніно й інші музичні інструменти

Інформація про інші організації та заходи, що мають відбутися в районі.

Професіоналізм. Бібліотеки нерідко пропонують різноманітні уроки для людей різного віку. Чимало бібліотек пропонують уроки з письма, мов. освітні семінари з проблем імміграції, попередження злочинності, комп’ютерної грамоти, а також живопису, ремесел, театру, етнічних танців, фізичної культури, риторики. сімейні семінари з красного письма (на яких учасники формують антології зі своїх поезій, оповідань).

Економічні можливості. Хоча деякі бібліотеки змушені працювати в умовах надзви­чайно жорстких бюджетних обмежень, більшість бібліотек мають фонди, що дозволяють їм здійснювати придбання у місцевих фірм. Деякі бібліотекарі мають можливість найма­ти місцевих мешканців принаймні на тимчасову роботу. Більше того, бібліотекарі часто можуть використати свої навички й написати подання на грант для проекту, який піде на користь цілій громаді.

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

You must be logged in to post a comment Login