Додаткова порада групам, що займаються вивченням здібностей *

Filed under Статті

Опитувальник Вивчення здібностей корисний тоді, коли одна людина проводить роз­мову з іншою людиною і збирає інформацію. Однак деякі групи переглянули опитуваль­ник так. що його можна роздати людям, які самі заповнять відповіді на запитання. Крім того, опитувальник роздавали групам людей, і всі заповнювали його одночасно. Це дозво­ляє одній людині пояснити всім, що робити, й вони вносять в опитувальник інформацію.

На перший погляд, опитувальник може здатися дуже довгим. Через це може виник­нути необхідність скоротити й переглянути його відповідно до уявлень людини, яка ним користується. Однак найдоцільніше було б спробувати зібрати всю можливу інформацію і переконатися, що з боку опитаних немає заперечень. Нерідко люди щедро діляться інфор­мацією. якщо відчувають, що людина, яка їх розпитує, щиро зацікавлена і що відповіді підуть на користь їм і їхнім громадам.

Під час використання Вивчення здібностей може виникнути одна проблема – дехто вирішить, що запитання занадто особисті або інтимні. Особливо це може стосуватися за­питань щодо бізнес-інтересів і занять. Тому ті, хто проводить опитування, повинні бути го­товими до такого й пояснювати людям, що вони не зобов’язані відповідати на ті питання, які їм не до вподоби.

Лиш кілька груп, що проводили Вивчення здібностей, повідомляли опитуваним, що буде збережено конфіденційність інформації. Однак згодом воші зрозуміли, що через ці обіцянки не  можуть використовувати інформацію для розвитку здібностей. Вони могли ко­ристуватися нею тільки в загальних дослідженнях щодо кількості людей з навичками та здібностями. На жаль, ця інформація не дає помітної практичної користі опитуваним і мо­же підвищити “їхнє розчарування, бо воші почуватимуться “піддослідними кроликами”, а не людьми, яким хочуть допомогти й дати можливість зробити свій внесок у загальну справу.

Звідси – найважливіша порада щодо використання Вивчення здібностей. Ми з’ясу­вали, що існує два основних запитання, які визначають, чи е Вивчення здібностей кори­сним інструментом для розвитку.

Перше – чи головною метою збору інформації про конкретну особу є надання їй до­помоги. щоб людина могла зробити внесок у розбудову громади, вирішила проблему пра­цевлаштування або бізнесу? Чи допоможе ця інформація особі – Мері Джонс – застосува­ти її обдарування, спрямувати її таланти або збільшити її прибутки? Метою опитування е допомогти конкретній особі зробити свій внесок. Якщо інформація не використовується насамперед для цієї мети. Мері Джонс може відчути, що її “використано”, а її час – змар­новано. Такий наслідок ослабить громаду, відвернувши від цієї людей, які часто почува­ють, що їх марно “досліджено” сторонніми людьми.

Тому слід наголосити, що Вивчення здібностей розроблено не для вивчення меш­канців місцевості, результатом чого зазвичай є таблиці й графіки, що демонструють кількість навичок, вчинків та ініціатив. Якщо пріоритетним результатом буде саме таке дослідження, опитування не приведе до своєї головної мети, не стане інструментом розвит­ку здібностей місцевих мешканців.

Друге важливе запитання, що постане. – що буде зроблено з інформацією, отриманою від Мері Джонс, для того, щоб допомогти їй застосувати свої обдарування, знання і здібності й позитивно вплинути на її прибуток чи підприємство? На це запитання слід де­тально відповісти перш, ніж розпочати опитування.

Ось чому групи, залучені до опитування, насамперед повинні накреслити план, що передбачатиме, як вони будуть:

  • Поєднувати навички Мері Джонс з можливостями інших мешканців, асоціацій, інституцій та підприємств.
  • Узгоджувати громадські навички Мері Джонс із діяльністю груп місцевої грома­ди.
  • Налагоджувати контакти Мері Джонс з індивідами, групами, програмами або фінансуванням, що допоможе їй у створенні або розвитку її справи.

Нарешті інформація в цих чотирьох підрозділах не матиме значення, доки місцеві ак­тивісти, лідери, асоціації або організацїї не зроблять усе необхідне для того, щоб здібності людей могли бути використані. Розвиток громади – це процес, завдяки якому місцеві мож­ливості увиразнені й мобілізовані. Ця мобілізація головним чином включає контактуван­ня людей зі здібностями з:

  • Іншими людьми
  • Місцевими асоціаціями
  • Місцевими підприємствами
  • Місцевими інституціями
  • Капіталом і кредитом.

Ось чому зміцнення громади вимагає, щоб місцеві групи зосередилися на поєднанні здібностей різних людей, що зробить усіх їх корисними.

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

 

You must be logged in to post a comment Login