Google Академія та видання ІСКМ

Filed under Новини, Статті

Пропонуємо вашій увазі 10 найбільш цитуємих видань Інституту соціокультурного менеджменту в Google Академії

Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації, 2010

Цитовано в 55 джерелах

Навчальний посібник дає уявлення про теоретичні та практичні аспекти програмно-цільового методу управління на регіональному рівні. Особливий акцент зроблено на методиці забезпечення прозорості процесу реалізації цільових програм та залученні громадськості до цього процесу. Видання стане корисним порадником виконавцям цільових програм та їх клієнтам. * більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням

Технологія оцінки соціальних програм та проектів

Цитовано в 32 джерелах

Розробка посібника здійснена за підтримки Фонду Стефана Баторія в рамках проекту «Вдосконалення системи розробки та оцінки соціальних програм». Видання складається з наступних розділів: теоретичні основи оцінки соціальних програм та проектів; основні етапи оціночної діяльності; додатки.

* більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням.

Центр місцевої активності для розвитку громади

Цитовано в 24 джерелах
Видання, створене на основі позитивного досвіду, який є в світі та в Україні описує шляхи вирішення проблем територіальних громад. Воно познайомить вас із технологією анімації громадської діяльності, соціальним капіталом як індикатором розвитку громади та діяльністю центрів місцевої активності як суспільного інституту розвитку громади

* більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням.

Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади

Цитовано в 24 джерелах

Видання на основі закордонного та вітчизняного досвіду вирішення соціальних проблем на локальному рівні висвітлює теоретичні та практичні аспекти можливої адаптації будинків культури до сучасних потреб територіальних громад за рахунок впровадження концепції центру місцевої активності.

* більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням.

Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні

Цитовано в 17 джерелах

ІСКМ в рамках проекту «Розвиток незалежного інформаційного простору в Україні», підтриманого Фондом Євразія за рахунок коштів USAID, видав навчально-методичний посібник. Дане видання містить наступні розділи: рішення соціальних проблем на місцевому рівні; інформаційний простір та інформаційний обмін; роль інформаційного обміну у вирішенні соціальних проблем; інформаційний потенціал третього сектору; ЗМІ та громадянське суспільство; традиційні форми взаємозв’язку НДО та ЗМІ та ін.

*більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням.

Менеджмент у сфері культури

Цитовано в 14 джерелах

Навчально-методичний посібник для управлінців сфери культури, призначений для проведення відповідного тренінгу. Видання містить інформацію по теоретичних основах менеджменту, управлінських функціях в управлінському процесі, галузі культури як об’єкту управління, вимогах до менеджера культури та до організації відносин з підлеглими. В кінці кожного розділу розміщені вправи та завдання для самовдосконалення. Розробка та видання посібника здійснені за рахунок коштів, наданих Міжнародним Фондом «Відродження».

*більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням.

Соціальні технології . Частина 2

Цитовано в 12 джерелах

Особливого значення останнім часом набуває діяльність громадських організацій , які виступають своєрідним каталізатором активності місцевих громад. Саме представникам таких організацій адресоване це видання. В ньому життя громади автори розглядають в різних аспектах; описують способи та форми взаємодії в громаді; пропонують нові методи навчання та розвитку громади. Зокрема досить детально розглядається зовсім нова для третього сектору України форма співпраці – кластер проектів.

*більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням.

Менеджмент неприбуткової організації

Цитовано в 12 джерелах

Зростання ролі громадського сектору в житті нашого суспільства вимагає високого рівня професіоналізму від його лідерів. Особливо це актуально зараз, коли ще не створено систему підготовки керівників НДО на державному рівні. Саме з урахуванням цих обставин створювалось видання. Першу частину цього навчально-методичного посібника присвячено теоретичним основам менеджменту та громадським організаціям як об’єктам управління. Традиційно видання містить чимало вправ та завдань для самовдосконалення. Видання здійснено ІСКМ та ЦПТІ в рамках проекту підтриманого Фондом Євразія за рахунок коштів, наданих USAID.

*більш детально ознайомитись виданням можна за посиланням.

Інформаційний компонент діяльності НДО

Цитовано в 9 джерелах

Для того щоби полегшити шлях громадських організацій у інформаційному просторі та зробити їхню діяльність більш зрозумілою для суспільства, Інститут соціокультурного менеджменту розробив навчальний посібник „Інформаційний компонент діяльності НДО”, у рамках проекту „Підтримка громадських ініціатив”, що фінансується фондом ім. Стефана Баторія за рахунок коштів наданих Фондом Форда.

*більш детально ознайомитись з виданням можна за посиланням.

Стратегічне планування діяльності НДО

Цитовано в 9 джерелах

Цей навчально-методичний посібник показує важливість та надає конкретних навичок по стратегічному плануванні діяльності НДО. Кожна організація на якомусь етапі свого розвитку має розробляти стратегію свого майбутнього руху щоб укріплювати свою життєздатність. Підручник надає методичних рекомендацій щодо складання такого плану, розкриває важливість стратегічного планування для розвитку НДО.

*більш детально ознайомитись з видання можна за посиланням.

You must be logged in to post a comment Login