Молодь і відродження громади *

Filed under Статті

Чимало найпередовіших лідерів громад сьогодні приходять до висновку, що молодь може робити життєво важливий внесок у добробут і процвітання громади. Проекти, що продуктивно поєднують молодих людей з іншими молодими й дорослими людьми, зараз, схоже, стають фундаментом, на якому може розбудовуватися здорова громада. Але для ви­конання цього завдання неприпустимо переводити молодь на периферію життя громади.

Унікальна енергія і творчий потенціал молоді часто відкидаються громадою, оскільки про місцеву молодь зазвичай думають з погляду браку дорослості й практичного життєво­го досвіду. Цілком природні мрії та прагнення молоді розцінюються як продукти “незріло­го” розуму, постійно ігноруються старшими, більш “відповідальними” членами громади. Як наслідок цих негативних стереотипів, у багатьох випадках про молодь громади люди схильні думати як про “неосвічених індивідів”, які перетворюють на руїну встановлений суспільний порядок, якщо пильно не опікати й не контролювати їх.

За таких підходів ми спостерігаємо, як мимоволі наклеєні ярлики на зразок “група ри­зику” можуть стати фактором відсторонення молоді всередині громади, яка схильна визнача­ти молодь швидше з погляду її позірних вад. аніж потенційних здібностей. Понад те. ярли­ки подібного роду призводять до узвичаєння (і навіть до зростання) потоку соціальних послуг, які ще більше ізолюють молодь від друзів, родин і громад. Іншими словами, організації, що надають послуга і дивляться на молодь лише з позиції її потреб і проблем, допомагають зво­дити перешкоди, які ускладнюють молодим людям можливість стати продуктивними члена­ми громади. Таким чином молодь може легко опинитися в колі пасток постійної залежності, а громада в свою чергу втратить частину своїх найбільших можливих ресурсів.

Разом з тим, діставши належні можливості, молодь завжди може робити потужний внесок у розвиток громад, у яких живе. Що для цього мусить статися, так це поява особ­ливих проектів, які поєднають молодь з громадою в такий спосіб, який підвищить само­повагу молодих людей, рівень їхньої компетентності, в той же час підвищують якість жит­тя громади в цілому.

Але як створити й підтримувати подібні можливості для молоді? Як саме лідери гро­мади можуть розгледіти здібності молодих людей? Далі в цьому підрозділі ми розглянемо не лише те, що молодь може запропонувати, а й запропонуємо особливі способи, як знову інте­грувати молодь у життя громади завдяки серії продуктивних, обопільно вигідних контактів.

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

 

You must be logged in to post a comment Login