Парки і відродження громад *

Filed under Статті

Місцевий парк є коштовним скарбом району, він може бути могутнім інструментом у відбудові громади. У багатьох культурах парк завжди був центром громадського життя, спільним простором, на якому люди знаходили одне одного й будували разом своє життя.

Працюючи з керівництвом парку, творчі лідери громад знаходять широкий спектр шляхів до зміцнення сил парку в справі розбудови громади завдяки поєднанню його мож­ливостей із можливостями індивідів, асоціацій та інститутів у всій громаді й налагоджен­ню партнерських зв’язків навколо цього унікального ресурсу.

Нижче наведено приклади вивіїтьнення цієї енергії завдяки винахідливому викорис­танню ресурсів місцевих парків.

  • Парк мобілізує молодих людей у Консультативну раду. Яка, скажімо, планує ро­боту з залучення коштів, управляє банківським рахунком, що забезпечує діяльність молоді, видає інформаційний листок, планує і розбиває сади, й самі її члени працюють наставниками й учителями з дітьми громади.
  • Парк здійснює керівництво й надає площі для загальних проектів та подій гро­мади. Тут проходять, наприклад, місцеві художні й музичні фестивалі, “інтер­національні обіди”, що відображають етнічне різноманіття громади, представ­лення проектів удосконалення житла, фестивалі історії району й навіть “місце­вий ппрк”.
  • Парк налагоджує міцні ділові стосунки з іншими місцевими групами й інсти­туціями в громаді. Школи й церкви – це природні партнери, але можуть бути запрошені й ширші кола спільників, як от художні галереї, ресторани, магази­ни. поліційні й пожежні департаменти, місцевий бізнес, корпорації розвитку громад і місцеві агенції соціальних послуг.

Але ж як саме лідери громад знаходять найліпші способи вивільнення потенціалу розбудови громади в місцевих парках? Спрощено кажучи, цей процес включає чотири кро­ки:

  • Лідери починають із дослідження всіх елементів, що разом становлять ресурс, який ми називаємо парком.
  • Далі розбудовнпкп громади здійснюють аналогічне дослідження асоціацій та інституцій, що складають особливі ресурси громади.
  • Потім програма розбудови громади починає набувати конкретних обрисів, коли починається налагодження міцних взаємовигідних стосунків між парком і унікальними можливостями самої громади.
  • І нарешті внаслідок цього міцного співробітництва можливості парку в розбу­дові громади дедалі зміцнюються, коли наводяться мости з додатковими джере­лами ресурсів, що існують за межами громади.

Нове Відкриття парків як ресурсу громади

Коли ми кажемо, що місцевий парк є “цінним ресурсом громади”, що конкретно ми маємо на думці? Ясна річ. парки бувають різного розміру й різної форми – від крихітних зе­леню: острівців до багатогектарних просторів з великими приміщеннями. Тож дуже важли­во почати з ретельного вивчення унікальних ресурсів кожного конкретного парку. Подібне вивчення ресурсів може народити перелік можливостей на зразок наведеного нижче.

Штат. У парках працюють міцні команди професійних і освічених дорослих людей. Це люди, здатні навчати, добре працювати з дітьми (а відтак – і з іншими категоріями лю­дей), а також вони можуть бути обдаровані й деякими особливими талантами – живопис, музика або спорт.

Приміщення. За стінами парку можна знайти різноманітні приміщення: великі й ма­ленькі зали, залп з подіумамп. спортивні зали, мистецькі студії, кімнати з вітринами, кухні. Парки також часто мають баскетбольні майданчики, пісочники, відкритий простір, ігрові майданчики, фонтанчики з питною водою й декоративні фонтани, бейсбольне поле, ставки з качками й різноманітні сади. У багатьох випадках архітектура паркових споруд і навіть глухі зовнішні стіни надають можливості для подальшого розвитку громади.

Матеріали й обладнання. Більшість парків має різноманітне спортивне обладнання, доступне для громадського користування. Матеріали й інструменти для занять мистецтвом і ремісництвом – також доступні. Навіть музичні інструменти – від піаніно до пюпітрів – можна знайти й використовувати тим членам громади, які цим цікавляться.

Професіоналізм. Більшість парків пропонують людям різного віку й різного рівня гуртки з багатьох предметів, включно з (і не лише) мистецтвом, ремеслами, спортом і навіть музикою і драмою.

Економічні можливості. Нерідко в бюджетах парків передбачена можливість певної гнучкості у використанні коштів. Парки також мають здатність спонсорувати різноманітну діяльність із залучення коштів на користь громади, в якій вони розташовані. До того ж парки мають змогу наймати місцевих мешканців – як на постійну, так і на тимча­сову роботу.

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

 

You must be logged in to post a comment Login