Поєднання інформації про здібності *

Filed under Статті

У багатьох громадах є нормальною справою, коли місцеве населення, його асоціації та інституції постійно поєднують місцеві можливості. Наприклад:

  • Сусіди мають традицію допомагати одне одному, продаючи свої навички. Мері ремонтує одяг, доки С’ю доглядає за и дітьми.
  • Місцеві асоціації релігійних людей поєднують свої конструктивні навички й зводять центр громади.
  • Місцева школа залучає своїх учнів до того, щоб вони, використовуючи набуті знання,  провели дослідження для міської ради, чи забруднюється місцевий став.

На додаток до цього природного розвитку, інші громади цілеспрямовано використа­ли інструменти на зразок Вивчення здібностей для виявлення талантів місцевих меш­канців. Потім ці групи активно взялися за налагодження необхідних зв’язків з метою мобілізації можливостей. Ось деякі приклади:

  • Місцева організація опитала понад 100 місцевих мешканців і знайшла чимало жінок, які раніше працювали в лікарнях, готелях або доглядали хворих та літніх людей. Чимало з цих жінок були заміжні й безробітні. Вони шукали ро­боту на неповний день. Асоціація зібрала їх разом, і вони сформували “ком­панію”, щоб продавати свої послуги з забезпечення медичного обслуговування на дому. На їхні послуги виявився величезний попит, 80 жінок було сконтактовано з сусідами, що потребували піклування громади. Це поєднання відповіда­ло потребам громади й підвищило заробітки цих жінок.

Група мешканців із громадського житлового проекту організувалася й стала до­статньо потужною, щоб перебрати контроль над своїми будинками. їхня асоціація, управляючи фінансами проекту, змогла найняти мешканців для об­слуговування і ведення таких робіт, як фарбування стін, скління вікон, обслу­говування пральних автоматів тощо. Щоб перевірити свої нові сили, їм необхідно було знати, які з мешканців мають необхідні навички для виконання робіт з управління й обслуговування. Вони скористалися Вивченням здібностей для збирання цієї інформації, і “їхня асоціація сконтактувала мешканців з нови­ми можливостями працевлаштування для вдосконалення якості місцевих бу­динків.

  • Місцева асоціація в передмісті зібрала інформацію від мешканців щодо навичок, які можна було б використати на роботі. Потім вони вивчили ті можливості пра­цевлаштування. що були наявні у всіх місцевих наймачів. Тоді здійснили спро­бу брокерського контактування людей з навичками й наймачів, яким ці навич­ки потрібні.

Принципово важливо звернути увагу на дві спільні характеристики кожної з цих спроб. По-перше, місцева група поєднувала, сконтактовувала. По-друге, місцева група пра­цювала зі звичайними людьми й мобілізовувала їхні помітні здібності. Вони не починали з ідеї, що місцеві люди потребують тренінгу, освіти чи розваг. Натомість вони виходили з ідеї, що здібності є і що завдання розбудови громади полягали в такому:

  • Виявити здібності
  • Поєднати їх з тими людьми, групами й місцями, де ці здібності можна використати.

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

 

You must be logged in to post a comment Login