Правова допомога закладам культури *

Filed under Статті

Інститут розвитку глобального суспільства (ІРГС, м. Київ) в рамках проекту  Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ, м.Кіровоград) ”Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури” з 1 червня поточного року розпочав проект «Впроваджуємо зміни громадою».

Метою проекту є: сприяння подоланню кризового стану закладів культури малих міст та сіл шляхом підвищення компетентності працівників культури, членів НДО, ініціативних груп та активістів громади у сфері представлення інтересів та захисту прав громади (адвокасі), зокрема у сфері трансформування закладів культури в місцеві осередки громадської активності на користь громади.

Одним із показників успішності заходів адвокасі є прийняття нормативного акту, який закріплює бажаний результат чи впроваджує певну практику на правовому рівні. Робота з адвокасі, зокрема, у закладах культури та у бібліотеках, передбачає знання специфіки механізмів прийняття рішень, нормативно — правової бази держави, а також можливості участі у розробці документів, що безпосередньо стосуються щоденної діяльності цих закладів.

Згідно з чинною Конституцією, прийнятою у 1996 році, влада в Україні розподіляється на законодавчу, виконавчу та судову. Окрім того, статті 7 та 140 Конституції України визначають право мешканців територіальних громад (сіл, селищ, міст) на місцеве самоврядування, тобто надає їм можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та Законів України.

Відповідно до Конституції України, громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, референдумах, вільно вибирати бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 38). Окрім того, громадяни України можуть об’єднуватися у політичні партії та громадські організації (НДО) для здійснення та захисту своїх прав і свобод, а також задоволення своїх інтересів (політичних, економічних, культурних тощо). Громадяни мають можливість спрямовувати індивідуальні чи колективні звернення, а також особисто звертатися до органів влади і місцевого самоврядування. Ст. 34 Конституції України гарантує право на інформацію — право вільно збирати, зберігати використовувати чи розповсюджувати інформацію. Таким чином, існує достатньо законних підстав для того, щоб займатися адвокасі. А окремі закони визначають порядок реалізації прав і свобод.

В рамках цього проекту ІРГС за 10 місяців передбачає навчити працівників не менш, як 100 закладів культури й громадських організацій з 5 регіонів України технікам мобілізації громад та розробки і впровадження адвокасі кампаній, з метою спонукати місцеві сільські, селищні та міські ради приймати рішення щодо трансформування клубів, будинків культури, бібліотек в осередки громадської активності, а також їхньої передачі в оперативне управління або у власність громадським організаціям та органам самоорганізації населення на довгостроковій основі.

Метою проекту “Впроваджуємо зміни громадою, що здійснюється  Інститутом глобального суспільства в рамках проекту Інституту соціокультурного менеджменту «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури» за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження”  є сприяння подоланню кризового стану закладів культури малих міст та сіл шляхом підвищення компетентності працівників культури, членів НУО, ініціативних груп та активістів громади у сфері представлення інтересів та захисту прав громади (адвокасі), зокрема у сфері трансформування закладів культури в місцеві осередки громадської активності на користь громади.

Детальніше про програму: www.irf.ua.

Наталія Щелкунова

 

* – НДО-Інформ №4(43), 2011

You must be logged in to post a comment Login