Реорганізація бібліотечної мережі: досвід Рівненщини

Filed under Статті

Складна соціально-економічна ситуація, яка склалася в державі на початку 2000 року негативно вплинула на бібліотечну галузь. Відбулося скорочення мережі бібліотек Міністерства культури, обмежене бюджетне фінансування спричинило проблеми з утримання матеріально-технічної бази закладів, погіршилися умови праці бібліотекарів та читачів, незадовільним стало комплектування фондів книгозбірень.

Ефективним вирішенням існуючих проблем стало б створення на території кожного населеного пункту Рівненської області повноцінного громадського інформаційного центру з об’єднаними матеріальними та інформаційними ресурсами, зручними та комфортними умовами роботи.

Вихід, зокрема, було запропоновано обласною державною адміністрацією: на Рівненщині було розпочато експеримент із об’єднання публічних і шкільних бібліотек та створення закладів нового типу.

В 2002 році на підставі Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.07.2002 р. N 431 «Про реорганізацію бібліотечної мережі області» впроваджено експеримент із реорганізації бібліотечної мережі.

Метою об’єднання було раціональне використання бюджетних коштів шляхом об’єднання публічних та шкільних бібліотек в єдину централізовану систему, покращення матеріально-технічної бази закладів за рахунок переведення бібліотеки в краще приміщення, об’єднання ресурсів книгозбірень, переведення працівників на повні ставки посадового окладу. Об’єктом експерименту виступили публічні та шкільні бібліотеки сільських населених пунктів Рівненської області (всього 1154 закладів, з них 586 шкільних та 568 публічних книгозбірень).

На різних рівнях фахівцями обох галузей реорганізація сприймалася неоднозначно. Точилися гострі суперечки, необхідно було змінити стереотипи щодо уявлення нової моделі бібліотеки. В центрі уваги став читач, якому необхідно було забезпечити комфортні умови роботи та якісне інформаційне забезпечення.

В усіх районах області були прийняті відповідні розпорядження, питання реорганізації мережі бібліотек виносилося на розгляд сесій обласної та районних рад, колегій управління культури Рівненської облдержадміністрації. Об’єднання вивчалося та заслуховувалося на колегії Міністерства культури та мистецтв України (2004 р.).

Впровадження нововведення потребувало комплексного підходу: проаналізовано досвід роботи бібліотечної системи Костопільського району, яка успішно працювала в умовах об’єднання впродовж 5-ти років; об’єднано зусилля методичних центрів обласних бібліотек Рівненщини для забезпечення належної допомоги книгозбірням регіону; розроблено план організаційно-методичних заходів.

В ході експерименту було досягнуто міжвідомчої узгодженості щодо формування, обліку та збереження бібліотечних фондів в т.ч. підручників; розроблено пакет примірних регламентуючих документів: Статут Централізовану систему публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ), Положення про публічно-шкільну бібліотеку (ПШБ); також Положення про формування фонду бібліотечних систем, Посадову інструкцію завідувача (бібліотекаря) філії. Узагальнено та поширено кращі досвіди роботи ПШБ. Підготовлено та видано низку методичних рекомендацій з питань діяльності бібліотек в нових умовах, надання платних послуг, ін. Паралельно вирішувалися питання надання Централізованим бібліотечним системам (ЦБС) статусу юридичної особи, що давало можливість самостійно господарювати.

Державною обласною бібліотекою систематично здійснювалася необхідна підтримка у вирішенні поставлених завдань: виїзди на місця, моніторинг роботи публічно-шкільних бібліотек у ЗМІ; консультації з питань роботи книгозбірень на допомогу інформаційному забезпеченню органів місцевої влади та суспільних потреб територіальної громади, інформатизації книгозбірень. Проводилося вивчення думки представників місцевих громад: голів сільських рад, вчителів, жителів щодо діяльності бібліотек в нових умовах.

З метою адаптації персоналу до нових завдань та умов роботи проведено комплекс навчальних заходів. До участі у них залучались провідні спеціалісти управління освіти, юристи облдержадміністрації, фахівці галузевої профспілки. Для директорів бібліотечних систем, комплектаторів, бібліографів, працівників відділів обслуговування, сільських бібліотекарів реалізовано понад 100 семінарів-практикумів, практичних консультувань, виїзних семінарів з різних аспектів реорганізації бібліотечної галузі.

Велика увага приділялася інформатизації бібліотек підключення їх до Інтернет, створенню електронних ресурсів. Рівненською державною обласною бібліотекою для шкільних відділень ПШБ створено електронний типовий каталог навчальної літератури, за допомогою якого здійснюється облік, списання, розподіл підручників шкіл. Можливим стало залучення комп’ютерної техніки сільських загальноосвітніх шкіл на основі угод між централізованою системою та навчальним закладом. Таким чином бібліотекарі отримали можливість використовувати 103 АРМ.

Інноваційною стала діяльність книгозбірень із створення власних веб-сайтів, тематичних електронних ресурсів. Стали на шлях автоматизації сільські бібліотеки, які пропонують краєзнавчі матеріали, освітні ресурси через власні веб-сторінки.

Розпочато реалізацію корпоративних інформаційно-бібліотечних проектів. Так, вперше в Україні створено Регіональну корпоративну бібліотечну систему області, яка об’єднала центральні районні, міські та обласні книгозбірні, що здійснюють аналітико-синтетичну обробку документів. Центром корпоративної діяльності є обласна бібліотека, яка координує цю роботу. Філії централізовано почали отримувати картки з бібліографічними описами газет, журналів, книг та формувати власні картотеки.

Впродовж 9-ти років від початку експерименту і до нині бібліотеки краю працюють в нових умовах. Мережа книгозбірень сьогодні нараховує 585 заклади, які здійснюють бібліотечне обслуговування користувачів з урахуванням конкретних умов кожного сільського населеного пункту. На території окремих великих населених пунктах продовжують функціонувати публічна та шкільна книгозбірні (поза об’єднанням).

Централізовані системи набули статусу юридичної особи. Впорядковано структуру та штатний розпис. Збільшилася кількість працюючих фахівців у галузі на повний посадовий оклад.

Проведена велика робота щодо об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек, інвентаризації фондів філіалів, скоординовано передплату періодичних видань. Налагоджено облік, обробку та доставку підручників, навчальної літератури.

Якісних змін набула змістовна робота бібліотек, яка направлена на пріоритетні групи: педагогів та учнів, соціально-незахищені верстви населення. Покращилося інформаційне забезпечення представників органів місцевої влади та громади. У 8-ти центральних книгозбірнях діють пункти доступу громадян до урядової інформації.

Виріс рівень інформатизації бібліотек Рівненщини. В області комп’ютеризовано 118 книгозбірень, з них в сільській місцевості 66 заклади.

Впроваджено нові бібліотечно-інформаційні сервіси з організації доступу населення до Інтернет, навчання відвідувачів новітнім технологіям, обслуговування читачів в режимі локального або віддаленого доступу. Бібліотеки формують та пропонують відвідувачам доступ до тематичних, освітніх та краєзнавчих ресурсів, власних електронних каталогів. В мережі Інтернет діє 18 веб-сайтів районних/міських та 55 веб-сторінок сільських книгозбірень.

Робота в умовах об’єднання публічних і шкільних бібліотек сприяла укріпленню партнерських зв’язків закладів культури, науки та освіти в напрямку забезпечення навчально-виховного процесу. Сформувалися передумови для створення медіа-центрів, покликаних забезпечувати доступ до освітніх ресурсів. В Березнівському та Володимирецькому районах області органами влади підтримана ініціатива створення медіа-центрів на базі бібліотек. Сьогодні медіа-світ краю пропонує потужний місцевий ресурс з інформацією на допомогу навчально-виховному процесу, педагогічний досвід, краєзнавчі матеріали, тематичні бази даних, електронний каталог (http://berezne.libr.rv.ua/, http://babylibrarivolodymyrec.org.ua/).

РДОБ підтримується веб-сайт «Освітній Навігатор» (http://navigator.rv.ua). Його мета – формування інформаційно-освітнього простору краю на допомогу педагогам, учням і батькам. З часу створення ресурсу освітянами було надіслано понад 400 власних навчальних розробок. Щоденно ресурс відвідує близько 4 тис. віртуальних користувачів.

Інноваційних ознак набула професійна діяльність бібліотекарів в т.ч. сільських. Вони – учасники конкурсів проектів, які підтримуються донорськими організаціями. В 2010 році в конкурсі програми «Бібліотміст», яку адмініструє Рада з міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) переможцями стали 2 бібліотечні системи (Млинівський та Сарненський район Рівненської області) та публічно-шкільна бібліотека с. Студянка (Дубенський район). Сьогодні ці книгозбірні пропонують своїм користувачам нові послуги із використанням вільного доступу до Інтернету, забезпечують потреби місцевих громад у інформації. 2011 рік став знаковим для книгозбірень краю: 13 централізованих систем стали переможцями ІІ-го раунду програми «Бібліоміст». В сільській місцевості буде комп’ютеризовано 48 бібліотек.

Перелік використаних джерел:

Бібліотеки на порозі великих змін // Ого.- 2002.- 2 серп.

Вербець М. Публічно-шкільні бібліотеки Рівгненщини в умовах становлення // Бібл. Форум України¬.- 2003.- №1.- С. 29-30.

Експеримент зі шкільними бібліотеками Рівненщини: чи можливо передбачити наслідки?// Шкільна бібліотека plus.- 2003.-№ 3-4.- С. 10-11.

Реорганізація бібліотечної мережі : Збірник матеріалів / Упоряд. С.П. Ступницька. – Рівне: ДЦНТЕІ, 2003. – 42 с. – (Сер. “Бібліотечна практика”) : Режим доступу. – Загол. з екрану : [http://libr.rv.ua/index.php?name=Files&op=view_file&lid=52].

Щербан Р.М. Повштовх до збільшення послуг / Р. Щербан // Культура і життя.- 2004.- 6 жовт.- С. 1.

Щербан Р.М. Регіональна корпоративна біблотечна інформаційна система / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 2. – С. 2 – 4.

До підсумків року [2006 рік] села в Україні : [в т.ч. директор Рівненської ОУНБ В.Ярощук висвітлила хід експерименту щодо об’єднання шкільних і публічних бібліотек] // Бібліотечна планета.- 2007.- №1.- С. 8.

Щербан Р. У відповідь на статтю І. Хемчян «Експеримент, що надто затягнувся» / Р. Щербан // Бібліотечна планета.- 2008. – № 4. – с. 17 – 19.

Щербан Р.М. Регіональний інформаційно-освітній простір: Рівненщина / Р. Щербан // Документозенавсто. Бібліотекознавство.Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2008. – С. 31 – 34.

Наталія Волян,

головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи, Рівненської державної наукової бібліотеки

 

You must be logged in to post a comment Login