Вивільнення можливостей місцевих асоціацій та організацій *

Filed under Статті

Асоціації

Природа асоціацій

Основною організацією в громаді, яка примножує сили окремої людини мобілізує її здібності, е асоціація. Асоціація – це група громадян, які працюють разом. Асоціація – це мультиплікатор обдарувань, талантів і вмінь членів громади.

Цей розділ зосереджено на місцевих асоціаціях, оскільки вони е основним амери­канським інструментом для:

  • Примноження сил індивідів
  • Побудови міцних громад
  • Виховання свідомих громадян
  • Забезпечення демократії.

Коли йдеться про розбудову місцевої громади, то асоціація – це зазвичай група місцевих громадян, об’єднаних баченням спільної мети. Щоб цієї мети досягти, вони, як пра­вило. роблять три кроки:

  • Погоджуються, що мають спільну проблему
  • Разом розробляють план, як цю проблему вирішити
  • І вживають заходів для втілення пього плану в життя й вирішення проблеми.

Подеколи асоціації мають невеличкий штат, який допомагає членам. Однак саме члени асоціації завжди виробляють спільне бачення і є ключовими особами в виконанні роботи з вирішення проблеми або досягнення мети.

Різновиди асоціацій

Потужною громадою є місце, де всі різновиди робіт виконуються місцевими громадя­нами. І тому вони створюють чимало різновидів асоціацій, щоб виконати ці роботи. Ці асоціації можуть бути формальними групами з виборним керівником і штатними пра­цівниками. Інші асоціації можуть бути неформальними групами без керівника або фор­мального членства. Група може не обмежувати себе кордонами громади, але вона залучає, посилює місцевих громадян і впливає на них.

Одним із шляхів розпізнання різноманітних діючих асоціацій у місцевій громаді є ви­користання як провідника наведеної нижче карти.

Інвентаризація місцевих асоціацій

Важливою складовою процесу розвитку громади є вивчення всіх місцевих ресурсів. Тому Інвентаризація місцевих асоціацій е основоположним кроком мобілізації сильних сторін громади.

Для початку одним із шляхів є опитування груп місцевих громадян щодо всіх асоціацій, до яких вони належать, а також щодо назв усіх інших, про які вони знають. Часто учасники бувають вражені, побачивши, як багато місцевих груп вони знають.

Цей початковий перелік потім можна поширити серед інших асоціацій та “їхніх членів із проханням додати пропущені групи. Цей процес уже сам по собі допоможе інформувати й зацікавити місцеві асоціації, розкривши їх кількість, різноманіття й важливість.

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

 

You must be logged in to post a comment Login