Змінюймо світ на краще – разом!

Фінансово – економічна криза (2008-2012), має під собою вагомі підстави, які зачіпають соціальні відносини, всі сфери нашого буття, а найболючіше відбились на функціонуванні закладів культури клубного типу (ЗККТ) – (будинків культури, клубів). Насамперед ці негативні тенденції стосуються сільської місцевості,  а відсутність належного фінансового забезпечення призводить до негативних соціальних наслідків: з одного боку зростання злочинності, пияцтва, поширення наркоманії, з іншого падіння престижу професії працівника культури, відтоку кращих спеціалістів…

Всі ці складові наштовхують на серйозний перегляд і оновлення змісту роботи закладів культури, перерозподілу сил, пошуку нових інструментів для роботи в ринкових умовах і носять інноваційний характер. Інновації, які охопили всі сфери соціуму, не можуть залишити осторонь важливу його галузь – культуру. Вони базуються на пошуку принципово нових підходів для подолання кризи і сприяють активізації громадян вирішенню життєво важливих проблем під час кризи…

Для цього поряд з традиційними клубними заходами маємо впроваджувати нові форми і методи роботи в БК, направлених на інтеграцію в громадах та мобілізацію місцевих ресурсів задля вирішення місцевих проблем, перетворивши їх в центри поєднання культури і громадської активності (центри громадської активності (ЦГА), центри місцевої активності (ЦМА), центри інтеграції (ЦІ), центри активності локальної (ЦАЛ). Олександрійський районний благодійний інформаційно-консультативний центр (ОРБІКЦ) – це створення умов, аби громада вирішувала свої проблеми шляхом навчання, інформування, служіння суспільству, підтримки та допомоги.

Центр місцевої активності (ЦМА) = Будинок культури + Громада. Це інтеграція, активізація. Мобілізація, між секторна взаємодія, центр об’єднання ресурсів, зусиль і бажань. Громада – це прекрасні працелюбні люди, перевірені часом традиції, великі можливості, високі цілі і однодумці, бажання позитивних змін. Будинок культури – це матеріально-технічні ресурси, кадровий потенціал, організаційний досвід, допомога і співпраця, майстерня реалізації творчих ідей. Принципами співпраці є партнерство, взаємодія, чесна конкуренція, незалежність сторін. Дотримуватись принципів співпраці не так вже й складно, якщо ви відчуваєте підтримку однодумців, партнерів, колег. Ключові фактори успішних змін в громаді – це можливості, що надихають на ідеї, адже, усе починається з ідеї: пліч-о-пліч, рука об руку, крок за кроком, заради позитивних змін, об’єднавшись разом.

Для трансформації ЗККТ важливо не лише переглянути їх діяльність, але й розширити можливості, світоглядні орієнтири, з набутим досвідом, надбаннями і цінностями. Серед низки практичних заходів, які здійснювались на протязі всієї діяльності ОРБІКЦ, є проект «Будинок культури і громада – разом до розвитку і ладу», за фінансування Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження», який закінчився навесні цього року. Метою проекту було впровадження нових форм роботи БК і НДО, які сприятимуть подоланню наслідків фінансово-економічної кризи в регіоні. В рамках проекту було здійснено комплекс заходів: проведено 2 тренінги «Стратегічне планування» та «Соціальні технології», 2 семінари для клубних працівників району «Менеджмент в соціокультурній сфері» та «Маркетинг і клуб», здійснено обмін досвідом щодо інноваційної діяльності клубних закладів Олександрійщини на обласному семінарі директорів районних будинків культури Кіровоградщини. Здійснювався інформаційно- творчий супровід соціальних, різдвяних заходів. За ініціативи нашої організації спільно з районним будинком культури започатковано фестиваль Уваги «Мелодія душі» (по приверненню уваги громадськості до людей з обмеженими фізичними можливостями).

Іноді для успіху і гармонії потрібні найпростіші речі, але життєво необхідні: гарна дорога до села, газопостачання і комунікація, здоров’я, екологія, комфорт, культура і дозвілля… І для цього треба зовсім небагато: бажання, допомога та співпраця. Ці ключові фактори стануть запорукою до успішних змін в громаді, бо кожен мешканець і всі разом зрозуміють, що добробут громади – це не тільки мрії, а наші ідеї і розумні дії. Адже, як сказав Гете: «Недостатньо знати, треба і застосовувати, недостатньо хотіти, треба і робити». Змінюймо світ на краще – разом!

 

 

Тетяна Шоколова, президент ОРБІКЦ

для «НДО-Інформ» №2(47), 2012

You must be logged in to post a comment Login