Home » Posts tagged with » Азарова Т.В.
Аспекти управління місцевим розвитком

Аспекти управління місцевим розвитком

Вийшов з друку  другий том колективної монографії«Місцевий розвиток за участі громади», в розробці якої прийняли участь фахівці Інституту соціокультурного менеджменту,  – «Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду», видано ТОВ «ВТД “Університетська книга”», м. Суми. В цій монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним […]

Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду

Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду

Місцевий розвиток за участі громади: монографія: у 2 т. – Суми: Університетська книга, 2013. Том 1: Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду/ [за заг. ред. Ю.М. Петрушенка], 2013. – 352 с. У монографії викладено теоретичні та методологічні засади мотивації сталого розвитку, орієнтованого на громаду. Вона рекомендована для фахівців з управління соціально-економічним розвитком, державних […]

Розвиток громади як стратегія вирішення локальних соціальних проблем *

Розвиток громади як стратегія вирішення локальних соціальних проблем *

Громада як досить складне соціальне утворення, що має різноманітні соціальні зв’язки, стосунки, взаємодії, постійно зазнає змін. Ці зміни стосуються всіх складових елементів громади, всіх сфер життя людей, що проживають в ній. Спрямовану, необоротну зміну називають розвитком. У результаті розвитку виникає новий якісний стан соціального об’єкта, його складу або структури. Весь історичний досвід розвитку суспільства свідчить […]

Поняття «громада». Структура громади *

Поняття «громада». Структура громади *

Людина – соціальна істота і її саморозвиток, самоактуалізація відбувається в середовищі її проживання – у сім’ї, в спілкуванні з друзями, сусідами, в освітньо-виховному закладі, у виробничому колективі і т.п. В цих спільнотах виникає певне ставлення до явищ або проблем соціального життя, що зачіпають спільні інтереси, усвідомлюються актуальні соціальні проблеми, які потребують вирішення, зіставляються і стикаються […]

10 фактів про 10 років діяльності Інституту соціокультурного менеджменту

10 фактів про 10 років діяльності Інституту соціокультурного менеджменту

   Можливо, ця інформація є цікавою тільки для нас. Але пропрацювавши 10 років ми б хотіли, щоб ця інформація була доступна не лише нам, але і нашому соціальному оточенню. 1.  Організація офіційно зареєстрована 2001 році. 2. Основні напрямки роботи – освітній, інформаційний та дослідницький. 3. Люди які працювали або працюють в ІСКМ: Абрамов Л.К. (2001- […]