Місцева молодь і публічні інституції *

Filed under Статті

Публічні інституції можуть ефективно мобілізовувати молодих людей, щоб вони става­ли продуктивними членами громади. Більшість підлітків уже належать принаймні до однієї публічної інституції в районі – до школи. Але молодь може також налагоджувати продук­тивні стосунки з широким колом інших публічних інституцій.

Парки

 • Група молодих людей організувала 150 інших підлітків, щоб відновити невелич­кий парк. Офіцер поліції допоміг юним ентузіастам знайти фінанси й написати подання на грант. Молодь планує організувати бізнесові структури в районі, щоб заробити більше грошей. їхнє завдання – відновити занедбаний центр громади в парку, щоб зробити його придатним для громадського користування. (Ресурси)
 • Молодь здобуває право власності на вільні землі й на них розбиває дитячий парк. Вони розписують величезну стіну церкви, що виходить на парк, і віднов­люють підвал церкви, щоб створити дитячий центр. (Дія)
 • Молодь працює в центрі громади, виконуючи пов’язані з громадою роботи: один є істориком громади, другий працює в парковій зоні, організовуючи команди й змагання. (Геджевиш)

Бібліотеки

 • У межах програми, координованої містом, три підлітки, які потребують роботи, працюють протягом літа в місцевій бібліотеці, що потерпає від браку працівників. (Площа Маршалла)
 • Дитячий бібліотекар використовує гроші, невикористані за грантом, щоб прид­бати книжки для дошкільнят, розраховуючи найняти місцевих підлітків, які розроблять навчальні програми для цих дошкільнят. (Піоща Лоґана)
 • Школярів, що беруть участь у програмі писемності в місцевій бібліотеці, заохо­чують стати вчителями для інших школярів, які щойно прийшли в програму. (Стейтвей Ґарденс)
 • Бібліотекар складає перелік адрес молодих людей, що ходять до бібліотеки, щоб воші могли отримувати листи з новинами про діяльність бібліотеки й запрошен­ня допомогти в формуванні дорадчого органу. (Норт Пуласкі)

Муніципальні коледжі

 • Коаліція батьків, учителі, студенти, муніципальний коледж і корпорація роз­витку громади спонсорують розробку програми навчання в трьох професійних школах з метою поєднати традиційне навчання з практичною економічною діяльністю підприємств. Студенти керують кредитною спілкою, магазином на­вчального приладдя і фірмою, що постачає комп’ютери. (Бетел)

Близько 60 молодих лідерів проходять навчання, щоб викладати курс передачі повноважень молоді 700 молодшим підліткам. Цей курс, що розвиває самопова­гу завдяки різноманітним нетрадиційним заняттям, пропонує молоді альтернативу злочинності, вуличним компаніям, наркотикам. Проект спонсорований спільно муніципальним коледжем та місцевим департаментом поліції. (Райт)

Школи

 • П’яти і шестикласники беруть учать в інноваційній навчальній програмі, яка пе­редбачає екскурсії місцевими околицями для вивчення забудови й процесу плану­вання громади. Потім учні розробляють свою екскурсію і презентують у ній грома­ду. Коли міська влада пропонує знести старий склад, 90 учнів приходять до муніци­палітету з інформацією про історичне значення цього складу для громади. (CUBE)

Поліція

 • Департамент поліції організовує молодіжні дорадницькі слухання, щоб довіда­тися, як молодь сприймає політичні питання, щоб змінити усталене сприйнят­тя молоді дорослими й забезпечити можливості для молоді стати лідерами в гро­маді. Департамент поліції також спонсорує проект ровесннків-посередників і ту­ристичний похід з ночівлею, очолюваний молодими людьми. (Міннеаполіс)
 • Група молоді починає “Ініціативу за безпечні вулиці” з метою зменшити участь ровесників у вуличних збіговиськах. у партнерстві з поліцією група скликає фо­руми громади, добивається того, щоб їхня МХА була відчинена з 9 вечора до 1 ночі щоп’ятниці, розвиває співпрацю зі школами й ремонтує квартири незамож­ним родинам. Група нещодавно отримала замовлення від однієї зі шкіл провес­ти дослідження щодо зброї, якою володіють учні. (Такома)
 • 800 молодих людей взяли участь у щорічній конференції, організованій офісом шерифа графства. Молодь презентувала семінари для ровесників щодо роботи з послуг у громаді, яку вони проводять. (Графство Кук)

у всіх цих історіях ми бачимо, що громадські інституції розширюють свою діяльність за межі традиційних пасивних функцій надання послуг, щоб налагодити позитивні й взаємовигідні стосунки з молоддю своїх громад. Такого роду творчі ініціативи дозволяють інституціям досягати позитивних змін, а не просто пасивно реагувати на вимоги постійно­го потоку громадських потреб і проблем. Понад те. результатом цих інноваційних програм є те, що молоді люди в громадах навчаються бачити свої стосунки з громадськими інсти­туціями не як отримувачі соціальних послуг, а як питомі співавтори добробуту громади в цілому. А це означає, що в майбутньому вони будуть готові брати на себе повну відпові­дальність за свою власну освіту, безпеку й здоров’я.

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

You must be logged in to post a comment Login