Будуючи міцну громаду

Filed under Статті

Під час передачі досвіду з розвитку самоврядування у колі активістів місцевих громад

Розвиток місцевих громад у сучасному
середовищі, у тому числі реформа місцевого
самоврядування, трансформація соціальної
сфери, зміцнення державної політики
підтримки села, а також очікувана земельна
реформа накладають відбиток на роботу громадських організацій, що займаються місцевим розвитком, та вимагають переосмислення пріоритетів. Тому постала потреба у розробці чіткого та актуального бачення Західно-Українського Ресурсного центру (ЗУРЦ) щодо розвитку місцевої громадської ініціативи у регіоні відповідно до вимог часу. Зараз ЗУРЦ бачить себе професійною, освітньою та грантовою платформою, яка працює у сфері зміцнення потенціалу і можливостей для покращення якості життя місцевих громад в Україні та підтримки принципів сталого розвитку.
Переважно ЗУРЦ надає підтримку громадам у Західному регіоні України. Однією з найголовніших умов успішної співпраці Західноукраїнського ресурсного центру з громадами є наявність міцних за мотивованих місцевих ініціативних груп мешканців, які хочуть працювати для розвитку своїх громад. Саме наявності
міцної ініціативної групи ЗУРЦ приділяє першочергову увагу перед тим, як починати співпрацювати з громадою.

У більшості випадків для відбору громади для участі у проекті ЗУРЦ практикує заповнення спільної заявки, яку повинні підписати місцеві мешканці та місцева влада. Тим самим вони беруть на себе певну
відповідальність та засвідчують відсутність конфліктів між місцевою владою та громадою. І навпаки, наявність конфліктів є руйнівною
силою, що суттєво гальмує процеси розвитку, тому питанню гармонійного формування місцевих колективів у громадах ЗУРЦ приділяє особливу увагу. З цього приводу коментує президент ЗУРЦ
Василь Полуйко: «Коли громади відібрані, тренери та консультанти проводять навчальну та консультаційну роботу, яка здійснюється на
постійній основі. Працюючи над розвитком потенціалу ініціативних груп, ми намагаємося навчити людей, як робити зміни у громаді, а
не робити ці зміни самостійно, при цьому не дозволивши протиріччям знищити громаду. Тобто наше завдання у тому, щоб дати потрібні
інструменти людям, за допомогою яких вони зможуть досягти збалансованого успіху у їхньому громадському житті. Наш принцип – «дати вудку, а не рибу». Тому, фактично всю польову роботу у наших проектах виконують члени ініціативних груп».
Отже, роль ЗУРЦ у процесі полягає у здійсненні кваліфікованого супроводу, а також у проведенні навчання та наданні фахових консультацій. У рамках програмної підтримки, наданої Фондом Ч. Ст. Мотта, ЗУРЦ запроваджує ще один ефективний інструмент у роботі з громадами, а саме створення модельних соціальних проектів та підприємств, які «виростатимуть» на основі успішних ініціативних громад та малих проектів місцевого рівня і стануть продовженням та розвитком існуючих напрямів роботи ЗУРЦ. Освітні програми для
дорослих, що запроваджуються та стимулюються ЗУРЦ,
орієнтовані на місцеві громади в селах і невеликих містах
переважно Західного регіону України, де громади на чолі з
ініціативними групами готові розвивати соціальний капітал їхніх населених пунктів. Тому нашими пріоритетами для подальшої роботи є сприяння навчанню у т.зв. „ колах освіти”, економічні гуртки для підлітків, заходи типу „відкритого простору”, конференції та практичні семінари для дорослих практиків освіти, а також відродження традиційних мистецтв і ремесел та підтримки малих проектів, спрямованих на вищевказані ініціативи місцевих громад.

Інші форми нашої роботи в цьому напрямку включають навчання та консультаційну підтримку місцевих громад, підтримку на місцях у створенні груп з освіти дорослих, розвиток і безкоштовне розповсюдження освітніх брошур для нашої цільової групи і для громадських бібліотек в Україні. Переважно, навчальний компонент присутній у всіх підтримуваних нами малих ініціативах. Ми підтримуємо прагнення громад до самовдосконалення та зміцнення потенціалу членів ініціативних груп.

Теперішня робота ЗУРЦ у міграційній сфері орієнтована на місцевий економічний і соціальний розвиток. Зокрема, наша робота спрямована на розвиток місцевої економіки і людського капіталу як вирішальних факторів скорочення нелегальної міграції і, отже,
збереження та збагачення громади столиці. Ця робота включає в себе навчання та консультаційну підтримку місцевих громад
на місцях допомогу в створенні місцевих НУО та економічних кіл, розвиток і безкоштовне розповсюдження освітніх брошур. Інша

пов’язана з міграцією робота відноситься до надання допомоги колишнім українським мігрантам. Ми вважаємо, що така робота може допомогти членам громади в сільській  місцевості у розвитку місцевої економіки, а також мотивувати їх до того, щоб залишитися
в Україні, а не виїжджати за кордон. Ми також розглядаємо цю ініціативу як стимул до зміцнення середнього класу фермерів у
нашій державі. Саме тому кожна ініціатива, яка нами підтримується на місцевому рівні, аналізується щодо її впливу на міграційні фактори, та механізми її втілення відповідно удосконалюються.
Наші гранти на місцевому рівні є частиною всіх проектів та ініціатив
ЗУРЦ. Оскільки робота ЗУРЦ спрямована на розвиток місцевих
громад, ми помітили, що малі гранти є потужним стимулом для розвитку місцевих ініціатив у громадах. Це також посилює  обілізацію і виступає в якості каталізатора успішного залучення ресурсів спільноти з інших джерел. Ми розробили багатоступеневу процедуру відбору грантоотримувачів, які в основному  редставляють місцеві сільські громадські НУО, що працюють в галузі освіти, у сфері самоврядування, а також у культурних чи економічних сферах місцевого розвитку.
Грантовий супровід включає навчання та консультаційну підтримку місцевих громад та місцевих НДО, а також підтримку на місцях щодо здійснення невеликих проектів, а також допомогу щодо фінансового звітування. Ми вважаємо, що малі Стартові гранти в межах від 4 до 20 тис. грн. важливі в якості відправної точки для багатьох сільських громад зі значним потенціалом для розвитку. Для більш грунтовних ініціатив передбачена програма Грантів з розвитку, яка може фінансувати проекти у логічному розвиткові малих ініціатив, із застосуванням комплексного підходу, а також принципів кооперації, енергозбереження, екологічного балансу та розвитку людського потенціалу.

Редакція ЗУРЦ

Джерело: За матеріалами “НДО-Інформ” №1(46), 2012.

You must be logged in to post a comment Login