До чистих джерел*

indexРобота переможця Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» 2015 року в 4 категорії «Окремі групи громадян, громадяни (індивідуальні учасники)»:«До чистих джерел».

Інформація про індивідуального заявника – Пидюра Юлія Володимирівна.

Місце роботи: Адамівська СЗШ, смт. Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область, вчитель біології.

Інформація про природний об’єкт, на поліпшення екологічного стану якого спрямована діяльність

Річка Базавлук протікає на сході Апостолівського району, протяжністю в межах району – 20 км з півночі на південь і впадає в Дніпро (Каховське водосховище) за 199 км від гирла. Похил 0,61 м/км. Має 6 приток, з них найбільші: Кам’янка (права, 88 км) і Солона (ліва, 56 км). На річці Кам’янка єдиний у Дніпропетровській області водоспад.

Інформація про екологічні проблеми, які були розв’язані під час діяльності учасника

Виявлення та фіксація порушень на р. Базавлук.

Засмічення прибережної зони річки місцевими жителями, яке школярі успішно подолали та на цей час охороняють річку.

Інформація про виконану роботу

цу2Мета: розширення в суспільстві прак­тичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану річки Базавлук, раціональне використання водних ресурсів, підвищення еко­логічної і правової обізнаності громадян щодо охорони вод­них ресурсів шляхом залучення учнів с. Адамівки до практичної природоохоронної роботи, розвитку громадських екологічних ініціатив.

Завдання:

  •    підтримка та активізація природоохоронної діяль­ності, спрямованої на досягнення конкретних практичних результатів з охорони та оздоровлення водних об’єктів; порівняння існуючої практики використання водних ресурсів з вимогами Водного кодексу України; здійснення конкрет­них заходів, що зменшують розбіжності між ними;
  •    залучення широкої громадськості до практичної при­родоохоронної діяльності шляхом підтримки державою еко­логічних ініціатив об’єднань громадян та окремих активістів;
  •   поліпшення просвітницько-інформаційної діяльності ЗМІ щодо основних положень Водного кодексу України та практики його застосування, актуальних проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров’я людей, висвітлен­ня прикладів позитивної практики водокористування.

Отриманий результат:

– було зменшено антропогенне навантаження на водні об’єкти;

– досягнуто екологічно безпечне використання водних об’єктів і водних ресурсів для задоволення господарських потреб суспільства;

– забезпечено екологічно стійке функціонування водного об’єкта як елемента природного середовища із збереженням властивості водних екосистем відновлювати якість води;

– створено ефективну структура управління і механізмів економічного регулювання охорони та використання водних ресурсів:

– здійснено запобігання аварійним ситуаціям;

– забезпечено своєчасне прибирання сміття та очищення забудованих територій, суворий контроль з боку природоохоронних органів за станом забудованих територій міст;

– забезпечено дотримання законодавства щодо режиму використання прибережних смуг та водоохоронних зон; контроль за зберіганням та водні об’єкти, використанням органічних і мінеральних добрив, отрутохімікатів, детергентів, нафтопродуктів тощо з метою запобігання їх виносу у воду.

Висновки

Отже, нам залишається тільки пишатися тим, що в нашому краї ще є ділянки справжньої української природи. І робити все, щоб вона такою і залишилася. І це стосується, звісно, не лише водно-болотних угідь.

*Каталог робіт Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», до якого увійшли кращі роботи учасників конкурсу: vseukrainsky_konkurs_do_chystyh_dgerel_2015

You must be logged in to post a comment Login