Місцеві митці. Митці й відродження Громади *

Filed under Статті

Якщо ми відштовхнемося від ідеї, що мистецтво і культура існують не тільки в музеях і подібних установах, а й у щоденному житті звичайних людей, ми вже наблизимося до відкриття справжніх митецьких і культурних ресурсів, які можна знайти в місцевих громадах. На артистів і досі дуже часто дивляться як на представників професійної еліти, чиї послуги можуть прийти до громади тільки завдяки цілеспрямованим спонсорським зусиллям з метою прикрасити, збагатити, поліпшити якість життя в громаді. Хоча косметичне прикрашання такого роду має певні позитивні аспекти, цей процес цілком ігнорує можливості справжнього мистецького відродження й оживлення, можливе завдяки розвитку й використанню талантів тих митців, які вже е в громаді.

Проблема тільки полягає в тому, що чимало членів громади, які мають справжні митецькі здібності, не вважають себе “митцями”. Вони не усвідомлюють важливості внеску, який могли б зробити в розвиток культурного життя громади в цілому. Цих потенційних митців треба заохотити до самовираження в той спосіб, який відображатиме цінності, про­блеми й традиції, унікальні для їхньої громади. Пряма відповідь на творчу працю такого роду може створити Незмірно зросле відчуття єдності громади й зруйнувати отруйний міф. що й досі існує, про німоту й апатію міського населення. Іншими словами, місцеві митці можуть допомогти створити відроджену перспективу, яка дасть життя силі й творчій думці, таким необхідним для зцілення хворих, розрізнених, пошматованих громад, і з’єднає їх зі своїм істинним корінням і безкомпромісним майбутнім.

Нове відкриття митців як внутрішнього ресурсу громади

Намагаючись створити перелік ресурсів, які митці можуть принести в процес розбудови громади, слід завжди пам’ятати, що з погляду майстерності й таланту кожен митець є абсолютно унікальним, що він посідає виняткове місце в конфігурації розвитку громади. Однак певні якості притаманні всім людям, що мають мистецьке обдарування.

Традиція. Конкретні традиції можуть відігравати домінантну роль у конкретних громадах, але загальне правило полягає в тому, що більшість громад є калейдоскопом багатьох особливих традицій. Власне, саме унікальна природа цієї комбінації надає громаді її власний характер та ідентичність. Майстерність і світобачення місцевих митців часто пов’язані з цими традиціями, і саме митці є тими, хто зберігає ці традиції живими й до­статньо гнучкими, щоб змінюватись у відповідь на поточні потреби громади.

Культура. Культура кожної громади завжди унікальна. Вона складається з багатьох волокон історії, досвіду й традицій, що сплітають громаду в єдине ціле. Митці є “ткаля­ми”, чия майстерність допомагає зберігати цілісність полотна громади. Вони також мають здібність творити в ній нові моделі у відповідь на поточні потреби й вимоги громади.

Майстерність. Дещо з навичок митець міг набути вдома, у своєму районі. Інші навич­ки могли бути отримані в більш формальних ситуаціях  у школах або на роботі. Байдуже. звідки ця майстерність, але митці майже завжди готові поділитися нею з іншими, хто поки що такого вміння не має. Ці навички, що можуть передаватися, є важливою части­ною ресурсів громади й завжди повинні бути вплетені в процес її розбудови.

Концепція і творчість. Майстерність митця – це засіб вираження особистого світобачення. Але часто це світобачення має значно більше, ніж особисте значення. Особисте світобачення. яке відображає в своїх творах митець, може народити моделі, завдяки яким громада здатна навчитися, як поєднати минулий досвід і сучасні проблеми. Світобачення митця може навіть відкрити нові можливості для зростання громади та и подальшого розвитку.

Продуктивність. Виражаючи своє особисте світобачення завдяки набутій майстерності, митець створює “продукт”, що має як комерційну, так і естетичну вартість. Мистецькі твори й особистість автора можуть стати основою для різноманітних кустарних підприємств, що відкриють нові джерела прибутку для громади.

Самовираження й самоповага. Митці пишаються своєю роботою. Ця гордість зростає пропорційно до сприйняття їхньої праці в громаді. Таке сприйняття не тільки артистові приносить самоповагу, а й громаді надає позитивне відчуття власної вартості й унікального характеру.

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

You must be logged in to post a comment Login