Налагодження продуктивних стосунків між місцевою молоддю та громадою *

Filed under Статті

Більшість підлітків ходить до школи, тож із раннього віку постійно перебуває в соціальних зв’язках, що існують за межами родини. Але участь у діяльності, ініційованої школою – це лиш один із багатьох шляхів, якими молодь може прийти до інших учас­ників процесу розбудови громади. У кожній без винятку громаді є чимало унікальних можливостей для молоді знайти перспективні зв’язки з потенційними партнерами. У на­ступному підрозділі демонструються різноманітні шляхи, якими молодь може прийти до ефективної співпраці зі своїми потенційними партнерами в громаді.

Місцева молодь і громадські асоціації

Асоціації громадян

Пряма участь молодих людей у громадському житті може бути керована асоціаціями й громадськими організаціями, націленими на різноманітні способи застосування унікаль­них здібностей молоді. Пошуки можливостей співпраці повинні стосуватися не лише окре­мих осіб, а й різноманітних груп молодих людей. Ось приклади:

  • Національна організація з офісами в кількох містах фінансує і підтримує про­екти, орієнтовані на молодь, розташовані в громадах. У кожному місті штат принаймні на 50% складається з молоді. (Ресурси)
  • Центр громади наймає молодих людей для здійснення дослідження щодо гро­мадських організацій та інституцій. Молодь опитує керівників та адміністра­торів у церквах, школах, лікарнях, на підприємствах, у центрах охорони здо­ров’я та інших організаціях. Наприкінці літа молодь збирає форум громади й інформує людей про ресурси громади.
  • П’ятдесят п’ять громадських організацій утворюють коаліцію з метою найняти 600 молодих людей для відбудови міста. Молодь бере участь у проектах неподалік своїх домівок: будівництво цементованого баскетбольного майданчика для церк­ви. ремонт будинків, фарбування стін, виготовлення ляльок для параду, ор­ганізація “отруйної екскурсії” в загрозливі райони міста, навчання мешканців щодо здорового способу життя. (Детройт)
  • У центрі втручання в кризові ситуації молодь і дорослі мають однакові обов’яз­ки. Молодь входить до ради директорів, веде просвітницьку діяльність щодо за­побігання СНІДу, працює на цілодобовому телефоні довіри. (Служба порятунку)
  • Молодь володіє кредитною спілкою і керує нею. молоді люди працюють і каси­рами. й членами ради, планують збори, розробляють кредитну політику й вста­новлюють вікові обмеження, наймають працівників і розсилають регулярні звіти членам спілки. У ній 110 членів, кожен із яких платить мінімальний вне­сок 12 доларів. (Альтернативи)
  • Молодь, пов’язана з центром громади, організує антинаркотичне ралі. Молоді люди встановлюють зв’язки з усіма людьми громади й роблять презентації для ровесників щодо шкідливості наркотиків. (Латино)
  • Молодь створює Клуб лідерів при місцевій Молодіжній Християнській асоціації (МХА). Члени клубу пишуть свою конституцію й планують діяльність, як-от збирають вживані речі для бідних. (Лоґан)

Штат МХА відбирає молодих людей і менеджерів будинків у районі для участі в шестимісячній програмі фітнесу й лідерства. Наприкінці тренінгу молоді лю­ди отримують сертифікат тренерів з фітнесу. Вони будуть організовувати й вес­ти після уроків і суботніми вечорами програми для інших молодих людей в рай­оні. (МХА)

Релігійні установи

  • Церква запрошує дитячий садок поселитися до и будинку. Ця розширена дитяча програма допоможе церкві сплатити свої рахунки за комунальні послуги й на­дасть нові можливості лідерства, зробивши членів пастви членами шкільної ради.
  • Організація послуг молоді допомагає церкві заснувати молодіжну програму при церкві

Культурницькі організації

  • У багатьох громадах різноманітні культурницькі організації працюють для підтримки особливої етнічної спадщини своїх мешканців. Ці організації зазвичай відкриті для молодих людей та їхньої діяльності, бо саме ці молоді люди перебе­руть відповідальність за підтримання етнічної спадщини в наступних поколіннях.

 

 

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

 

You must be logged in to post a comment Login