Налагодження продуктивних стосунків між поліцією і громадою *

Filed under Статті

Зрозуміло, що кожен департамент поліції має чимало ресурсів і можливостей, які мож­на застосувати у громаді для її зміцнення й згуртованості. Налагодження серії партнерських зв’язків з місцевими громадськими групами принесе вигоду не лише поліції, а й громаді.

Сусідні асоціації, організовані безпосередньо навколо проблем безпеки громади, е оче­видним вибором як потенційні партнери місцевих департаментів поліції. Але слід пам’ята­ти, що це лиш найлогічніша точка, з якої варто починати. Більш повний перелік по­тенційний партнерів включатиме таке:

Місцева поліція та громадські асоціації

Асоціації громадян

 • Форум громадян визначає пріоритетні проблеми у громаді й ідентифікує ті з них. що їх може вирішити місцевий департамент поліції. (Луїсвіль)
 • Група у громаді (складена, насамперед, але не виключно, з членів місцевої торгівельної палати) погодилася визначити найважливіші проблеми до уваги поліції. (Сіетл)
 • Місцевому офіцеру, відповідальному за зв’язки з громадськістю, доручено бра­ти участь у всіх зборах місцевої асоціації, щоб бути більш обізнаним щодо ос­новних подій у громаді й готувати звіти й пропозиції щодо постійних місцевих проблем. (Портленд)
 • Офіцери поліції беруть участь у зборах місцевого проекту зниження злочинності метою краще співпрацювати у вирішенні проблем і розвитку належних стра­тегій. (Сіетл)
 • Місцева асоціація поширює серед 5000 своїх членів листок зі свіжою інфор­мацією. наданою місцевим департаментом поліції, щодо безпеки у громаді. (Чи­каго)
 • Місцевий відділок поліції створює “програму захисту жертв”, згідно з якою представник департаменту поліції надає місцевій асоціації оперативну інфор­мацію щодо слухань у суді, тож група зацікавлених громадян може бути при­сутня в суді на засіданнях, щоб підтримувати жертв злочинів. (Чикаго)
 • Офіцери поліції співпрацюють із лідерами групи захисту меншин над розробкою надзвичайного плану на випадок насильства з расових мотивів і разом із пред­ставниками етнічних груп розпочинають роботу над розробкою належних стра­тегій. (Вотерлу)
 • Місцевий департамент поліції співпрацює з лідерами місцевих меншин, намага­ючись, за допомогою федерального гранту квартальних громад, придбати тавер­ну й перетворити її на приймальню, де мешканці можуть звернутися до офіцерів поліції, тож для подання скарги не потрібно далеко їхати. (Вотерлу)
 • Поліція звернулася до місцевих асоціацій з пропозицією співпраці у програмі патрулювання в парку, і в межах цієї програми члени асоціацій відмивають графіті та встановлюють новий рівень контактів з місцевою молоддю. (Чикаго)
 • Місцева асоціація набирає своїх членів для участі в громадському патрулі, ство­реному в співпраці з департаментом поліції. (Портленд)
 • Офіцери поліції збирають інформацію про занедбані будинки й передають и до відповідних міських установ для подальших дій. Потім починаються роботи з очи­щення будинків: на ці роботи судова система направляє засуджених. (Лос Анджелес)
 • Спеціальна комісія, складена з представників квартальних клубів, місцевих асоціацій та департаменту поліції працює над спонсоруванням автопробігу про­ти наркотиків. (Чикаго)
 • Громадські організації збирають гроші на місцевому фестивалі для споряджен­ня департаменту поліції велосипедами; це один із кроків реалізації програми створення велопатрулів. (Чикаго)

Релігійні інституції

 • У відповідь на збільшення кількості місцевих проблем офіцери з попередження злочинності з департаменту поліції спонсорують збори проти злочинності в місцевих церквах, а місцеві асоціації вирішують поширювати інформацію про ці зібрання через “телефонні дерева” (обдзвонити своїх знайомих, щоб вони обд­звонили своїх і т.д.) (Чикаго)

Культурницькі організації

 • Місцева поліція створює гарячу телефонну лінію, що спеціалізується на грабун­ках та крадіжках, а афроамериканська теле-радіокоаліція поширює інфор­мацію про цю телефонну лінію. (Янгстаун)

Місцева поліція і публічні інституції

Парки

 • У співпраці з Департаментом парків місцева поліційна гільдія організує рекре­аційну програму для дітей громади, в цій програмі офіцери поліції працюють як волонтери. (Сіетл)

Бібліотеки

 • Представник місцевої поліційної дільниці приходить до бібліотеки, щоб провес­ти семінар із попередження злочинності. (Витні Янг)
 • Прощальний обід, влаштований місцевою бібліотекою перед її закриттям на ре­монт, стає справжньою подією в громаді; представники департаменту поліції, директор лікарні, працівники центру для людей похилого віку, представники програми “Волонтери заради житла” – всі вони серед гостей на цій події. (Келлі)

Муніципальні коледжі й університети

 • Молодший коледж і окружний відділок поліції співпрацюють з метою надати освіту місцевим молодим людям. Зміст навчання зосереджено не лише на тра­диційних предметах, а й на проблемах самооцінки й власної гідності. (Чикаго)
 • Місцевий департамент поліції набирає студентів соціальної роботи з місцевого університету й призначає по одному з них. щоб працював із офіцером-волонтером. а всі вони складають команду дорадників, що відповідає на звернення гро­мадян із таких проблем, як сімейні бійки, спроби самогубства, сварки між сусідами тощо. (Малтнома)
 • Офіцери Місцевих Ресурсів, члени університетського братства й особи з грома­ди засновують баскетбольну лігу для підлітків 10-12 років, а місцевий універ­ситет погоджується надати майданчик для ігор. (Ґрінсборо)

Школи

 • Офіцер місцевого департаменту поліції відповідає за шкільні ресурси в шкільному окрузі громади, де в його функції входить не лише охорона, а й розслідування повідомлень про знущання з дітей та невиконання батьківських обов’язків. (Фінікс)
 • Офіцери поліції як члени Бюро стосунків з громадою навчають учнів і вчителів вирішення конфліктів у чотирьох шкільних округах. (Фінікс)
 • Освітня програма Проти залежності від наркотиків зосереджена на вихованні са­мооцінки й розробці стратегій для попередження вживання наркотиків; її ве­дуть для п’ятикласників поліцейські у 35 школах. (Чикаго)
 • Департамент поліції розробляє заохочувальну програму в співпраці з місцевими асоціаціями; у межах програми дітям із груп ризику, які демонструють поліпшення в навчанні й поведінці, дарують велосипеди. (Медісон)
 • Місцевий департамент поліції працює зі школою і влаштовує проблемним дітям, які демонструють успіхи, поїздки на матчі професійних баскетбольних команд; місцева команда забезпечує квитки, поліція надає супровід, заохочує до подаль­шого розвитку програми. (Орора)

Лікарні

 • Офіцери місцевої поліції працюють з інспекторами охорони здоров’я в громаді, фіксуючи очевидні захворювання й попереджаючи небезпеку під час інспекцій. (Міннеаполіс)

Місцева поліція і приватний сектор

 • Два офіцери поліції працюють із місцевими фірмами, приватними асенізаційни­ми компаніями й місцевими асоціаціями, щоб ефективно відреагувати на діяльність вуличних банд і організувати кампанію прибирання в районі. Щ зу­силля виявилися такими успішними, що кульмінацією їх стало проведення рай­онного Дня гордості, під час якого місцеві бізнесмени пропонують роботу меш­канцям громади. (Сан Дієґо)
 • Місцевий департамент поліції налагоджує контакти між судовою системою та приватними й публічними інституціями, які мають бажання надати роботу за Департамент поліції співпрацює з агенціями соціальних служб, направляючи до них людей, які в попередні роки, згідно з тодішньою політикою поліції, були б заарештовані. (Вотерлу)
 • Місцева поліція працює як посередник у суперечці між власником будинку й най­мачами, щоб запобігти перетворенню незначних скарг на серйозні образи. (Оукленд)
 • Волонтери навчаються здійсненню зв’язків між громадою і поліцією, технології проведення співбесід, направлень, ведення обліку й користування місцевими й загальноміськими довідниками соціальних служб; потім ці волонтери у відділках поліції виконують ці неголовні функції та служать першими контакт­ними особами для громади. (Нью-Йорк)
 • Команда, сформована з офіцера поліції й штатного цивільного організатора гро­мади, направлена до кожного району міста, щоб проводити навчання громадян щодо питань, пов’язаних із безпекою. Вони працюють як команда, але головним обов’язком цивільного організатора є навчання й розбудова стосунків з місцеви­ми групами громадян, тоді як основним обов’язком офіцера поліції є коорди­нація діяльності громади. (Міннеаполіс)

Інваліди

 • Офіцери поліції з групи надання першої допомога у випадку кризи психічних захворювань навчаються в місцевій психіатричній клініці розпізнавати психічні захворювання й застосовувати необхідні медикаменти. (Вотерлу)

Люди, то живуть на соціальну допомогу

 • “Міні-дільниці” поліції відкрито в місцевих будинках для незаможних, тож офіцери можуть шефствувати над дітьми після школи. (Саванна)
 • Керівництво житлового департаменту погодилося надати приміщення в одній зі своїх нових забудов для відкриття місцевого ресурсного центру, спонсорованого місцевим департаментом поліції. (Ґрінсборо)
 • Офіцери поліції організують серію спортивних змагань між командами місцевих житлових мікрорайонів. (Саванна)
 • Місцева поліція започатковує програму “подружитися родинами”, яка поєднує більш багаті сім’ї з біднішими, тож кожен може отримати подарунки й приго­щання на свята. (Чикаго)

Молодь

 • Департамент поліції добивається виділення коштів для програми дитячого ден­ного літнього табору. (Івенстон)
 • Поліція започатковує безпечну програму “гаманець чи життя” для місцевих дітей під час Геловіну. під час якої місцеві фірми роздають дітям цукерки. (Орора)
 • Офіцери поліції на Геловін організують драматичну виставу, в якій грають місцеві діти, вистава містить месиджі щодо безпеки у громаді й просвіту щодо шкідливості наркотиків. (Саванна)
 • Місцева поліція у співпраці з Бойскаутами Америки засновує Програму Дослідників застосування права, у межах якої молоді люди довідуються про можливості кар’єри в поліції, тим часом беруть активну участь у змиванні графіті, висаджуванні дерев у місцевому парку й допомозі літнім людям у про­веденні пікніків. (Чикаго)

Програма “Модель підвищення ролі” знаходить для офіцера поліції підшефного серед дітей з бідних родин, у відборі допомагають місцеві церкви та клуби хлопчиків і дівчаток. Групова й індивідуальна діяльність у межах цієї програми пе­редбачає відвідання законодавчого органу штату, коледжу, планетарію, спортив­них змагань тощо. (Ґрінсборо)

 • Окружний департамент поліції співпрацює з парковою системою з метою засну­вання футбольної ліги для місцевих підлітків. (Чикаго)
 • Засновано однотижневий табір з метою поліпшити стосунки між проблемними підлітками й місцевою поліцією. Цей табір пропонує всі види діяльності, серед яких є й уроки про шкідливість наркотиків і проблеми громади. (Луїзіана)
 • У специфічному районі, де бічні вулички створюють сприятливі можливості для втечі злодіїв, засновано програму велопатрулювання. Ця програма не лише зни­зила рівень злочинності в районі, а й допомогла налагодити кращі стосунки між дітьми й поліцейськими – діти їздять на своїх велосипедах поруч із офіцерами й спілкуються з ними. (Балтимор)
 • Місцевий молодіжний клуб призначає підлітків працювати у програмі громади проти графіті. Програму координують волонтери з місцевого поліційного від­ділку. (Сіетл)

Митці

 • У багатьох громадах департаменти поліції працюють із митцями над створенням плакатів проти злочинності й організацією розписів на стінах та парканах, що раніше були вкриті хуліганськими графіті.

Люди похилого віку

 • Департамент поліції набирає і навчає чотирьох літніх людей, щоб вони відвіду­вали інших людей похилого віку й поширювали інформацію щодо попереджен­ня злочинності й безпеки. (Котедж Ґроув)
 • Місцевий офіцер, що займається попередженням злочинності, збирає на лісо­пилці дошки й відходи деревини й ремонтує двері в оселях літніх громадян, які зазнали пограбування. Місцева молодь погоджується допомагати йому ремонту­вати двері під наглядом пенсіонерів – колишніх тесль, що живуть у громаді. (Чи­каго)
 • Понад дві тисячі літніх громадян відібрані й навчені в департаменті поліції, щоб вони спостерігали, описували місцеві проблеми й доповідали про них. Як ре­зультат. чимало головних автострад, що ведуть до міста, зараз прикрашені пла­катами з написом: “Обережно! Місто захищене Місцевими Постами Літніх Лю­дей”. (Менсфілд)

Отже, ми з вами побачили, як департаменти поліції можуть установити серію парт­нерських зв’язків з іншими організаціями, інституціями і групами людей, щоб зробити свої громади міцнішими, безпечнішими місцями для мешкання.

 

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

You must be logged in to post a comment Login