Створення об’єкту природно-заповідного фонду – гідрологічного заказника місцевого значення «Ільківський став»*

stavРобота переможця Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» 2015 року у 1 категорії «Представники місцевої державної адміністрації, інститутів громадянського суспільства»:

«Створення об’єкту природно-заповідного фонду – гідрологічного заказника місцевого значення «Ільківський став»*

Інформація про колективного учасника: Громадська організація «Асоціація захисників довкілля та пропаганди здорового способу життя «Явір» (ГО «Явір»), зареєстрована 21.12.2007 у Вінницькій районній державній адміністрації Вінницької області. Осередок ГО «Явір» знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Ільківка, вул. Набережна, 75. Метою діяльності ГО «Явір» є: підтримка громадських ініціатив, пов’язаних з охороною довкілля, пропагандою здорового способу життя, надання інформаційної, консультативної та іншої допомоги, проведення громадських заходів у галузі охорони довкілля; проведення просвітницької роботи серед широких верств населення за важливими суспільними темами, зокрема: захист законних прав громадян на природокористування та інші; сприяння збереженню і відтворенню природних ресурсів. ГО «Явір» налічує 45 постійних членів. До масових заходів залучаємо близько 30 волонтерів.

Загальна інформація про природний об’єкт, на поліпшення екологічного стану якого спрямована діяльність «Ільківський став» знаходиться на території Ільківської сільської ради Вінницького району Вінницької області в центрі с. Ільківка в 15 км від м. Вінниці. Перша згадка про поселення «Ільківці» сягає XIV ст. і походить від Чумака Ілька, який, завдяки зламаному колесу свого воза, залишився жити в цій мальовничій місцині. Водойма «Ільківський став» є одним з каскадних руслових ставків річки Рівець, його площа становить 21 гектар.

Ділянка має гідрологічну цінність, розташована в руслі річки Рівець. На берегах переважають вербові насадження з густим трав’яним покровом, де домінують угрупування осок. На території зростає велика кількість лікарських рослин, а також півник болотяний (ірис), занесений до Червоної книги України.

На північному березі водойми простягається соснова лісосмуга, висаджена у 1986 році. Південно-західна частина водойми заболочена, що стало місцем гніздівля багатьох птахів. Постійно проживає декілька пар лебедів. Зустрічаються дикі качки, чаплі, чайки, гніздиться сіра чапля. На південному березі проживають сім’ї видр. Вербнякові зарості складають декілька видів верб – попеляста, тритичинкова, ламка. Крім того, часто зустрічається чистець болотний, водяний перець, вербозілля звичайне, ранник тіньовий, жовтець повзучий, слабник водяний, м’ята довголистова.

В цілому, територія знаходиться в гарному природному стані, завдяки тому, що з 2000 року не ведеться жодної господарської діяльності. Слід зазначити, що на берегах водойми функціонує велика кількість джерел (серед тих, які виявлені і обстежені – понад 30).

На південному березі водойми знаходиться унікальне історичне джерело «Понюкова криниця». Перші письмові згадки про нього датуються 1746 роком. Джерело «Понюкова криниця» – гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення. Це джерело підземних вод, що має лікувальне, естетичне, оздоровче та історико-культурне значення.

Інформація про екологічні проблеми, які були розв’язані під час діяльності учасника

У ході виконання роботи учасниками були усунені такі екологічні проблеми: загроза забруднення води, розмиття захисних берегових смуг, знищення рідкісних птахів, звірів та рослин від інтенсивної господарської діяльності.

Інформація про виконану роботу

Мета: переконати, в першу чергу, місцеву владу, більшість місцевих жителів, що створення на їх території об’єкта ПЗФ повинно підкреслити статус території, як унікальної, комфортної, зеленої та екологічної зони.

Завдання: внести територію «Ільківський став» до категорії земель природно-заповідного фонду. Залучити місцеву громаду для подальшого дотримання екологічних вимог та заповідного режиму заповідника «Ільківський став», збереження його як природної цінності. Виконавши це завдання, можемо надалі розвивати територію заказника, зробити її доступною та зручною для громадськості.

Отриманий результат

Впорядковано територію навколо гідрологічного заказника «Ільківський став», який може слугувати відкритою студією для молодих художників, фотографів, які захоплюються неповторними краєвидами і ландшафтами Поділля.

Різноманітність птахів, що гніздяться на території «Ільківського ставу» дає можливість проведення наукових експедицій молодих орнітологів, відео- і фотоспостережень. Місця для проведення таких занять частково облаштовані.

Внесення території «Ільківський став» до категорії земель природно-заповідного фонду дає можливість для забезпечення його охорони, ефективного використання і відтворення; збереження зеленої зони захисних смуг, різноманітних видів флори і фауни даної території; збереження джерел, завдяки яким наповнюється став; підкреслює статус території Ільківської сільської ради, як унікальної, комфортної, зеленої та збалансованої зони; дає поштовх створенню системи благоустрою та озелененню території, розвитку агротуризму.

Висновки

Поширення існуючих та створення нових територій ПЗФ сприятиме досягненню головної стратегічної мети – збалансованого екологічного розвитку Вінниччини та припинення процесів деградації довкілля.

З 2013 р. площі заповідних територій нашої області не збільшились ані на 1 кв. м. і становлять тільки 0,89 % від площі області.

Єдиний проект, що знаходиться на стадії завершення, – створення гідрологічного заказника місцевого значення «Ільківський став». Над цим проектом Асоціація «Явір» працює майже 3 роки.

Для того, щоб не допустити порушення природної рівноваги та деградації екосистеми, необхідно, щоб площа природно-заповідного фонду області становила не менше 5% від загальної площі області. В середньому по Україні ця цифра становить близько 2%. Вінниччина ж за відсотковим співвідношенню площі об’єктів ПЗФ до загальної площі області займає одне з останніх місць в Україні. Маючи позитивний досвід в цій справі, прагнемо поширити інформацію серед жителів області, які отримають нові знання про заповідання цінних природних територій, виховання молоді в дусі шанування рідної природи, культури та історії рідного села.

Офіційна сторінка Асоціації «Явір» в інтернеті: www.javirua.org

*Каталог робіт Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», до якого увійшли кращі роботи учасників конкурсу: vseukrainsky_konkurs_do_chystyh_dgerel_2015

You must be logged in to post a comment Login