“Я+ТИ=МИ” – перший проект сільської громади Степового *

Filed under Історії успіху

Літо 2010 року стало для степівської громади незабутньою подією. В рамках антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження» підтримано проект Центру місцевої активності «Організація соціальної взаємодії у вирішенні проблем бездоглядності дітей «Я + ТИ = МИ»».

Це перший проект в історії сільської громади села Степове Миколаївської області. Дізнатися більше про цей проект ми вирішили у його автора Б.М.Мельницького (президента Степівського сільського «Центру місцевої активності», директора сільського будинку культури).

– Яку проблему має вирішити даний проект?

– Фінансово-економічна криза завдала значної шкоди економіці країни, що в свою чергу негативно вплинуло на стан справ в регіональних закладах середньої освіти. Особливо складною виявилась ситуація в малих містах та селах, де місцеві бюджети значно збідніли. Заклади середньої освіти, які вже за часи змін зазнали чимало проблем, опинились ще в більш складній ситуації. Закриваються школи в малих селах, матеріально-технічна база та санітарно-побутові умови шкіл стали ще більш слабкими, а в деяких громадах – аварійними,  державний та місцеві бюджети не в змозі профінансувати такі звичні та виправдані часом групи подовженого дня, діяльність установ позашкільної освіти і позакласної діяльності (гуртків, клубів, студій тощо). Все це призводить до того, що діти сільської місцевості мають значно гірші умови та можливості, ніж їх однолітки в містах. Особливо страждають та потребують допомоги в такій ситуації діти з багатодітних, малозабезпечених, неповних сімей. Вони залишаються бездоглядними в позаурочний час. Проблема занятості та організації дозвілля таких дітей має негативні наслідки. Тому організація роботи з дітьми в позаурочний час має важливе значення.

Негативні прояви кризи в освітній сфері на селі не можуть бути подолані закладами середньої  освіти самостійно. Необхідно організувати соціальну взаємодію всіх наявних в громаді соціально-культурних інституцій ради створення належних умов та організації якісної роботи з дітьми та молоддю.

Цим проектом намагатимемося напрацювати досвід використання інноваційної соціальної технології (тематичний кластер) для організації ефективної соціальної взаємодії місцевих соціокультурних організацій у вирішенні проблеми організації дозвілля та занятості дітей сільської місцевості в позаурочний час та поширити його серед інших освітніх закладів регіону.

Мета проекту: попередити бездоглядність дітей молодшого шкільного віку села Степове Миколаївського району Миколаївської області шляхом організації діяльності Центру творчого розвитку дітей, через  організацію ефективної взаємодії місцевих соціокультурних інституцій, використовуючи інноваційну технологію тематичного кластеру.

Село Степове, де планується здійснення проекту, раніше мало добре господарство, яке було здатне забезпечувати всі соціальні потреби мешканців. На сьогоднішній день ситуація дуже змінилася. Фінансово-економічна ситуація, що склалася впродовж останніх років, привела до руйнівних наслідків в соціально-культурній сфері. Сільська ЗОШ налічує 172 учня, серед яких 15 дітей з багатодітних сімей, напівсиріт – 7, малозабезпечених – 13, інвалідів – 1, постраждалих від аварії на ЧАЕС – 3. Але в селі середня заробітна плата дуже низька та не стабільна, багато жінок не працюють, значна кількість мешканців змушена заробляти на життя за далеко межами села. Тому навіть сімї, які вважаються за документами благополучними, не можуть забезпечити належний рівень життя та розвиток дітей. Очевидною проблемою в селі є бездоглядність дітей в позаурочний час. Групи подовженого дня в Степівській ЗОШ вже не працюють кілька років через нестачу бюджетних коштів. Тому проблема занятості та бездоглядності дітей в позаурочний час є актуальною вже тривалий час та  поглиблюється через фінансово-економічну кризу.  На даний момент проблему дитячої бездоглядності та зайнятості не можливо вирішити навіть бюджетом для організації груп подовженого дня: Степівська ЗОШ не може надати приміщення для позаурочної роботи з дітьми , оскільки за кризових умов закриваються школи в сусідніх малих селах, і ЗОШ переходить на режим мало комплектної, щоб прийняти дітей з таких сіл. Тому не залишається вільних приміщень для груп подовженого дня та організації гуртків, клубів тощо. Єдиним приміщенням в селі для організації позашкільної роботи може стати  сільський будинок культури, який має також відповідні кадрові ресурси. Організація соціальної взаємодії різних інституцій соціокультурної сфери на селі ( закладів загальної середньої освіти, дошкільних закладів освіти, сільських клубів та бібліотек), а також громадських та благодійних організацій, які реалізують соціальні проекти для дітей, є особливо важливим кроком на шляху вирішення проблем виховання підростаючого покоління.

– Як саме плануєте вирішити проблему?

– Міжвідомча конкуренція та ізольованість здавна перешкоджає організації ефективної соціальної взаємодії місцевих закладів соціально культурної сфери. Співпраця таких інституцій здебільшого має фрагментарний характер (наприклад: проведення спільних заходів). Планування ж діяльності, спрямованої на спільне вирішення зазначеної проблеми, використовуючи потенціал кожної з організацій, спираючись на її сильні сторони, практично не здійснюється. Ізольованість, дублювання, обмеженість власних ресурсів – причина труднощів більшості організацій  у здійсненні своєї діяльності. Тому вирішення проблем всебічного розвитку дітей можливе за умови організації ефективної співпраці всіх наявних місцевих організацій соціокультурної сфери, що особливо актуально в період фінансово-економічних складнощів.

Досягнути зазначених цілей проекту плануємо шляхом впровадження в практику організації соціальної взаємодії інноваційної технології – тематичного кластеру. Зазначена соціальна технологія успішно апробована в діяльності різних організацій соціальної сфери та визнана ефективною у вирішенні локальних соціальних проблем. Виконавці проекту вивчали досвід використання кластеру в організації соціальної взаємодії закладів освіти та культури в Польщі та Росії. Така технологія сприяє ефективному використанню наявних місцевих ресурсів, уникненню дублювання в діяльності організацій соціальної сфери, досягненню синергетичного ефекту та посиленню впливу на формування місцевої соціальної політики. Кластер створює умови для інтеграції та зосередження на вирішенні конкретної проблеми громади, а не на проблемах конкретної організації.

Так виконавці проекту, які є представниками різних організацій-учасників проекту,  мають успішний досвід використання кластерної технології в своїй діяльності, управління проектами, залучення ресурсів та успішний досвід організації роботи гуртків, студій, клубів за інтересами (їх вихованці – переможці багатьох конкурсів, а керівники – заслужені працівники культури, переможці фахових конкурсів тощо), будуть працювати як єдина кваліфікована команда, що сприятиме ефективності даного проекту.

– Хто є ініціатором впровадження кластеру?

– Ініціатором впровадження тематичного кластеру в організації соціальної взаємодії задля вирішення проблем організації дозвілля та занятості дітей в позаурочний час шляхом організації діяльності Центру творчого розвитку дітей став громадський Центр місцевої активності села Степове, який прагне інтегрувати сільську громаду (громадськість, владу, бізнес, шкільні батьківські комітети, організації соціально-культурної сфери) навколо зазначеної проблеми задля її спільного вирішення.

– Які завдання стоять перед учасниками кластеру?

– Головним завданням є залучення місцевої громади, шкільних батьківських комітетів, організацій соціально-культурної сфери,  влади,  бізнесу до вирішення проблем освіти і виховання дітей та посилення їх впливу на життєдіяльність загальноосвітніх закладів.

Організація діяльності тематичного кластеру «Я + ТИ = МИ», спрямовано на спільне вирішення проблеми бездоглядності та занятості школярів через організацію діяльності Центру творчого розвитку дітей,  використовуючи потенціал кожного  з учасників кластеру, спираючись на його сильні сторони.

Учасники кластеру працюватимуть над організацією діяльності Центру творчого розвитку дітей у співпраці місцевих соціокультурних інституцій в напрямку  впровадження нових освітніх, культурно-дозвіллєвих та оздоровчих програм для дітей:

організація діяльності студій декоративно-прикладного мистецтва (різьблення, вишивання, малювання тощо), хореографічної (бальні та народні танці), театральної, фольклорної, музикальної (хорового співу, духових оркестрів тощо) та гуртків і клубів за інтересами (краєзнавчий, екологічний, інтелектуального розвитку, конструювання, технічної творчості, фантастики тощо).

Для цього спочатку необхідно поліпшення санітарних умов перебування дітей у позашкільних закладах (Центрі творчого розвитку дітей). Тому важливим кроком в досягненні поставленої мети є організація дрібних ремонтних робіт (ремонт туалетів та приміщень для діяльності Центру творчого розвитку дітей) за участі батьківських комітетів та ресурсів місцевої громади.

– Хто братиме участь в реалізації проекту?

– В реалізації проекту братимуть участь працівники Степівської ЗОШ, сільського Будинку культури та Музею, Бібліотеки, громадського Центру місцевої активності, які здійснюватимуть діяльність Центру творчого розвитку дітей (планування та організація роботи гуртків, студій, клубів за інтересами, залучення дітей до участі в роботі Центру в позаурочний час, залучатимуть громадськість до створення умов для діяльності Центру). Учасниками проекту будуть досвідчені педагоги, працівники культури.

Координацію діяльності в рамках проекту здійснюватиме громадський Центр місцевої активності села Степове за підтримки партнерської організації «Центр сприяння суспільним інноваціям»  (ЦССІ) (м. Миколаїв), який має значний досвід управління проектами та впровадження кластерної технології соціальної взаємодії в діяльності організацій соціальної сфери. ЦССІ надаватиме консультативну та організаційну підтримку в організації роботи кластеру, проведенні круглих столів, презентацій, а також  в здійсненні управління проектом і звітності.

– Що має стати результатом проекту?

– Головним результатом проекту має стати реорганізація наявних ресурсів та ефективне їх використання завдяки впровадженню кластерної технології організації соціальної взаємодії місцевих соціально-культурних закладів  у вирішенні проблем бездоглядності та зайнятості школярів. Поєднання зусиль та ресурсів різних соціальних закладів в досягненні спільних цілей, орієнтуючись на їх сильні сторони, дозволить забезпечити якісні послуги в напрямку організації змістовного дозвілля та зайнятості дітей в період економічних негараздів. Створення Центру творчого розвитку дітей надасть можливість дітям обирати заняття за власними інтересами та здібностями, що сприятиме забезпеченню їх зайнятості в позаурочний час та попередженню дитячої безпритульності і бездоглядності.

 

* – НДО-Інформ №4(39), 2010р.

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login